Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-21 02:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/bidrag-och-karriar-viktigare-for-friends-an-i-mobbning-i-skolan/

DN Åsikt

DN Åsikt. Bidrag och karriär viktigare för Friends än mobbning i skolan

Förebyggande av mobbning står inte högst på Friends dagordning. Antimobbningsorganisationen låter i stället politiska hänsyn gå före. Det är mycket märkligt att mobbningen i skolorna är betydligt vanligare i OECD:s undersökning än vad Friends påstår.

Psykologen Christer Olsson ifrågasätter antimobbningsorganisationen Friends trovärdighet med all rätt. Jag har tidigare granskat organisationens rapporter och funnit att förebyggande av mobbning inte står högst på dagordningen.

Med tanke på att mobbning är ett utbrett och allvarligt problem och att skolorna lägger ned hundratals miljoner kronor varje år på att förebygga det, är det naturligtvis viktigt att utvärdera hur bra det går. Tyvärr köper beslutsfattarna och medier ofta Friends uppgifter utan närmare granskning. Ett exempel är organisationens årliga konstaterande om att omfattningen av mobbning har varit konstant de senaste 20 åren, med cirka 60.000 drabbade elever varje år. Men tittar man på statistik från OECD:s senaste Pisa-undersökning finns det skäl att befara att mobbningen har ökat markant, trots Friends insatser.

Enligt Pisa mobbades 18 procent av 15-åringarna mobbades 2015. Men Friends uppgav i sin rapport för samma år att bara 5,5 procent av eleverna i årskurs 6-9 hade utsatts för mobbning. Hur kan det skilja så mycket mellan Friends och OECD:s siffror? Jag frågade Friends tidigare generalsekreterare Lars Arrhenius, men fick tyvärr inget svar. Inte heller någon annanstans verkar Friends ha kommenterat statistikgapet.

Något som Friends inte heller vill tala om är behovet av förebyggande åtgärder långt tidigare än i skolorna, där organisationen framför allt säljer sina program. Forskning visar att mobbning är mindre vanligt bland barn som utvecklat en trygg anknytning och god självkänsla. Samtidigt har vi en familjepolitik som försvårar för föräldrar att ge barnen den tid de behöver för detta när de är små. Den här politiskt känsliga kopplingen till mobbning har jag också försökt ta upp med Lars Arrhenius, utan att få något svar.

När jag granskade Friends årsredovisningar blev det uppenbart att organisationen står i ett beroendeförhållande till den politiska makten. Organisationen försöker själv ge sken av att vara oberoende och skriver på sin hemsida att den arbetar ”utan statliga bidrag”, men det stämmer inte. Av intäkterna 2016 utgjordes 34 procent av offentliga bidrag, som styrande politiker ytterst beslutar om.

Men de politiska banden har inte bara ekonomisk betydelse för Friends, utan även karriärmässigt för dess företrädare. Lars Arrhenius rekryterades 2016 av socialminister Annika Strandhäll (S) för att utreda hur föräldraförsäkringen skulle kunna förkortas och kvoteras mer. Detta skulle minska barnens tid med föräldrarna ytterligare och därmed öka risken för otrygg anknytning och mer mobbning. Samtidigt fortsatte Lars Arrhenius att vara ”delaktig i Friends arbete”.

Sammantaget visar det här att Friends har ett starkt egenintresse av att ge en politiskt korrekt bild av mobbningsfrågan. Med ”lagom” höga mobbningssiffror finns det en stabil marknad för organisationens tjänster, men ökar mobbningen kraftigt (som OECD pekar på) kan tjänsternas effektivitet ifrågasättas och ansvariga politiker likaså. Därför är det viktigare för Friends att vårda sina politiska vänskapsband än att ge barn de bästa förutsättningarna för att varken bli mobbare eller mobbade i skolan eller någon annanstans.