Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Biologiska skillnader inte en del av SD:s politiska analys

Sverigedemokraterna anser att människor inte föds som blanka blad och att personliga egenskaper varken kan eller bör tryckas ned. Men biologiska skillnader mellan etniska grupper är inte en del av partiets politiska analys.

I min föregående replik frågade jag mig om det förhöll sig så att Thomas Alm faktiskt hade förstått vad han läst, men av propagandistiska skäl ändå låtsades missförstå eller om han helt enkelt saknar den kognitiva förmåga som krävs för att förstå en text som SD:s principprogram. Efter att ha tagit del av hans senaste svar lutar jag åt det sistnämnda.

Trots att vårt principprogram oerhört tydligt tar ställning för principen om öppen svenskhet i bemärkelsen att vem som helst, oavsett hudfärg och ursprung, kan bli betraktad som fullvärdig svensk i våra ögon, så länge man bara anammar vårt språk, vår kultur och vår identitet. Trots att programmet fastslår att alla människor har ett grundläggande och okränkbart värde. Trots att vi enligt principprogrammet betraktar adopterade som infödda svenskar. Trots att mer än en femtedel av våra medlemmar är av utländsk bakgrund, att vi har en högre andel utlandsfödda kommunpolitiker än många andra partier och att vi är ett av de partier som ökar snabbast bland utlandsfödda väljare. Trots att vi har nolltolerans mot rasism inom partiet och trots att Jimmie Åkesson i en av våra valfilmer 2014 kampanjade med budskapet ”rasism är vidrigt, våga stå upp mot rasism” tillsammans med två SD-företrädare med utomeuropeisk bakgrund. Trots allt detta och mycket, mycket annat i samma riktning försöker Thomas Alm ändå påskina att SD är ett rasistiskt parti med rasbiologi inskrivet i principprogrammet.

Det enda belägg han anför till stöd för denna absurda och verklighetsfrånvända konspirationsteori är en passage i vårt principprogram där vi, i likhet med merparten av den moderna forskarvärlden, konstaterar att människor inte föds som helt blanka blad och att våra personliga egenskaper inte kan eller bör tryckas ned hur som helst. Exakt vad vi avser med detta står uttryckligen i programmet.

Vi menar att sexuell läggning i de flesta fall är en medfödd egenskap. Att på basis av till exempel religiös fundamentalism försöka tvinga en homosexuell person att bli heterosexuell är således fel och dömt att misslyckas och på motsvarande sätt är det också fel att genom vänsterorienterade queer-teorier försöka omvandla heterosexuella ungdomar till homosexuella. Vi tror, i likhet med betydande delar av den moderna forskarvärlden, att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor som gör att om vi får välja helt fritt, så kommer vi som grupper betraktat inte att bete oss på riktigt exakt samma sätt, i exakt samma omfattning. Därför blir kvotering ett principiellt problematiskt verktyg för att komma tillrätta med upplevd ojämlikhet. Vi tror vidare också att vissa individer föds med en mer praktisk begåvning, medan andra föds med en mer teoretisk begåvning . Vi anser att detta är något som skolsystemet bör ta hänsyn så att varje barn får en chans att komma till sin fulla rätt.

Ovanstående och ingenting annat är vad som avses med principprogrammets skrivning om ”mänsklig essens”. Detta har jag också förklarat vid otaliga tillfällen i olika sammanhang genom åren och det borde varit enkelt för Alm att googla sig fram till om hans vantolkningar nu på riktigt oroade honom.

Biologiska skillnader mellan etniska grupper nämns inte, hänsyftas inte och är överhuvudtaget inte en del av vår politiska analys. Det borde vara pinsamt uppenbart för var och en som läser programmet och har den kognitiva förmåga som krävs för att förstå vad man läser. Jag delar Alms uppfattning om att det i genetisk mening inte finns vetenskapligt stöd för idéer om ”rena” folkslag och har aldrig givit uttryck för någon annan uppfattning. Det är en icke-debatt.

Det finns i retorikens träskmarker en debatteknik som kallas för halmgubbe. Denna teknik går ut på att man skapar ett negativt fantasifoster av vad ens meningsmotståndare tycker och sedan bemöter man denna egenkonstruerade ”halmgubbe” istället för det som ens motståndare faktiskt tycker och säger.

Alms artiklar om vårt principprogram är ett skolboksexempel på denna teknik. Om jag hade varit redaktör på DN och värnat om tidningens anseende så hade jag hållit mig för god för att ens publicera dylikt osakligt dravel.

I sin replik frågar Alm mig också vilka personer det är som vi framför allt vill utvisa från Sverige med tvång. Svaret på den frågan är ganska enkelt: utländska mördare, våldtäktsmän och pedofiler. I dag utvisas bara en av fem av de utländska medborgare som döms till våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige. Det tycker vi är skandal.

Avslutningsvis skulle jag vilja fråga Alm varför det bara är svenskar som vill behålla sin identitet och vårt lands kultur och självständighet som Alm ger sig på med misstänkliggöranden och skuldbelägganden? Varför ger han sig inte också på samer, kurder, tibetaner, judar med flera som värnar om sin kultur? Om jag förstått saken rätt menar ju Alm att alla former av försvar för en traditionell kultur och kollektiv identitet med åtföljande självständighet är av ondo? Bäva månde i så fall alla frihetstörstande folk.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.