Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 00:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/bygg-mer-vindkraftverk-i-sodra-sverige/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Bygg mer vindkraftverk i södra Sverige”

Vindkraftverk ses från berget Kalahatten i Piteå kommun. Foto: Helena Landstedt/TT

INSÄNDARE. Vi bör kunna bära de eventuella nackdelarna av vindkraft någorlunda jämnt fördelade över Sverige, och samtidigt beakta de ekonomiska och tekniska fördelarna av att bygga vindkraft i större omfattning i de södra delarna, skriver P G Hånell.

Under perioden 2017–2021 uppgår kostnaden för beslutade och aviserade investeringar i vindkraft i Sverige till över 80 miljarder kronor, enligt Svensk vindenergis redovisning

Totalt beräknas att 1.915 vindkraftverk med en effekt om 7.602 megawatt, MW, och årlig generering om 25 terawattimmar, TWh, kommer att byggas. 

Det är naturligtvis positivt att Sverige satsar på förnybar el. Men det kan vara av intresseatt närmare studera var dessa verk byggs. Av 1.915 verk reses 1.589 i Norrland – från Norrbottens län till och med Gävleborgs län, 83 procent av samtliga verk. 

Än mer väger den beräknade effekten för norrländsk del, 92 procent. Enbart i Norrbotten byggs cirka 35 procent av vindkraftverken med samma andel av effekten. 

Det accentuerar kostnaden och förlusten av att anlägga kraftverk långt från användarna. 

Dels krävs att Svenska kraftnät bygger ut ledningsnätet med miljardbelopp, dels uppstår överföringsförluster om i runda tal 15 procent.

Norrland är emellertid redan långt mer än självförsörjande vad gäller el. 

Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos indikerar en elexport år 2022 om rekordhöga 29 TWh, även med hänsyn till att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh när Ringhals 1 och 2 stängs. 

Denna elexport medverkar med all sannolikhet till minskad fossilkraft i importländerna. Men exporten hade kunnat vara än högre, om fler vindkraftverk hade byggts i södra och mellersta Sverige, tack vare mindre överföringsförluster.

Svensk vindenergis sammanställning visar att inte ett enda vindkraftverk byggs eller planeras i Stockholms län, där vi har en omfattande elanvändning. 

Stockholms Länsstyrelse redovisade i maj 2007 förutsättningarna för vindkraft i länet. ”Trots den mångfald av intressen som finns i länet bör det, med hjälp av en god lokal förankringsprocess och en omsorgsfull placering av nya vindkraftverk, gå att öka produktionen från vindkraft i länet avsevärt” skriver länsstyrelsen. 

Mångfald av intressen är exempelvis rekreationsområden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, vattentäkter och nyckelbiotoper. Ett område anges även som riksintresse för vindkraft, havet strax öster om fyren Svenska Björn. En stor fördel med området är hög årsmedelvind, väsentligt högre än i nu aktuella områden i Norrland.

En övervägd investering om 66 vindkraftverk skrinlades, då flera intressen satte sig emot planerna. Här gör länsstyrelsens miljöskyddsenhet en helomvändning, man menar att vindkraft öster om Svenska Björn skulle innebära en betydande miljöpåverkan, trots att man alltså pekat ut området som riksintresse för vindkraft. 

I DN (februari 2012) befarades att vindkraft skulle ta över skärgården. Norrtälje kommun fann planerna orimliga, utan närmare argumentering än att det var ett stort antal verk. Horisonten skulle störas, trots att verken inte skulle bli synliga från land. Skärgårdsstiftelsens ordförande ansåg att projektet stred mot stiftelsens stadgar.

Jämför dessa inställningartill hur det ser ut på flera håll i Norrland. I exempelvis byn Lungsjön i Sollefteå kommun (som efter Jokkmokks kommun producerar mest vattenkraft) ser man vindkraftverk nästan horisonten runt. 

Många samebyar har förgäves tagit strid mot vindkraftsparker, oaktat att rennäringen är ett riksintresse. Besöksnäringen riskerar att hämmas, befolkningens naturupplevelser störs, djurlivet, som är ett hinder i mellersta Sverige, drabbas och fritidsjakt försvåras.

Min poäng är inte att vi ska stoppa vindkraften. Men vi bör kunna bära de eventuella nackdelarna av vindkraft någorlunda jämnt fördelade över Sverige, och samtidigt beakta de ekonomiska och tekniska fördelarna av att bygga vindkraft i större omfattning i södra och mellersta Sverige.