Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-21 07:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/campus-albano-maste-fa-en-fungerande-kollektivtrafik/

DN Åsikt

DN Åsikt. Campus Albano måste få en fungerande kollektivtrafik

Foto: Hasse Holmberg/TT

Campus Albano har börjat byggas, men transportfrågan är inte löst. För universitetens, stadens och regionens utveckling är det av avgörande betydelse med väl fungerande spårbunden kollektivtrafik och förbindelser till det nya universitetsområdet.

I dagarna gick startskottet för byggandet av campus Albano – som ska bli ett av Europas största och mest framgångsrika sammanhängande universitetsområden. Samarbetet mellan Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet har ökat och genom sitt strategiska läge mellan universiteten är Albano en självklar plats för den utvecklingen. Albano blir arbets- och studieplats för 15.000 studenter och forskare, och 1 000 student- och forskarbostäder planeras.

Genom Albano binds universiteten ihop med varandra och med staden, men för att detta ska fungera behövs väl fungerande kollektivtrafik och transportmöjligheter. Frågan är central för såväl universitetens som för stadens och regionens utveckling. Bristfälliga transportförbindelser leder till att lärares, forskares och studenters möjligheter till nya möten och samarbeten begränsas.

I underlagen till den pågående Sverigeförhandlingen har Landstinget lämnat tre förslag för en förlängning av Roslagsbanan till innerstaden, som bygger på en tunnel från universitetet till T-centralen eller Odenplan. Vi ser positivt på förslagen då de skulle innebära goda förbindelser mellan Stockholms universitet, KTH och innerstaden. Samtidigt vill vi påtala konsekvenserna av att inget av förslagen ansluter till Albano. Den spårbundna kollektivtrafiken riskerar att allvarligt försämras då Albano helt förlorar kontakt med Roslagsbanan.

Vi ser flera frågor som behöver utredas – en tunnelbanestation vid Albano, utveckling av persontrafik på Värtabanan, eller möjligheten med en nedgrävd Roslagsbana med en station i Albano. Parallellt måste givetvis befintliga kommunikationsmedel som buss- och T-baneförbindelser samt cykel- och gångförbindelser utvecklas.

Det är avgörande att de styrande inom Stockholms stad och Stockholms landsting ser den strategiska betydelsen av effektiva transporter för en framgångsrik utveckling av universiteten och regionen. Som universitet har vi ett ansvar för att tydliggöra värdena i bra transportförbindelser till Albano. Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet har därför tillsammans med SSCO och Akademiska Hus tagit fram underlag kring stärkt fysiskt samband. I arbetet har det ingått resandeunderlag, aktuell planering kring infrastruktur för resande i området och en omvärldsanalys om internationell utveckling kring universitetsområden i storstadsregioner. Vi hoppas att detta ska fungera som underlag för fortsatt diskussion och planering av transportförbindelserna till Albano.

Attraktiva och tillgängliga campusmiljöer där människor och idéer kan mötas behövs för att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation. Framgångsrika universitet och städer i världen samarbetar aktivt för goda fysiska förbindelser. I detta avseende ligger Stockholm efter, och lösningar på både kort och lång sikt för Albano måste prioriteras!

 

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Peter Gudmundson, rektor Kungliga Tekniska Högskolan