Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-27 13:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/de-som-behover-mest-hjalp-missgynnas-av-tidiga-betyg/

DN Åsikt

DN Åsikt. De som behöver mest hjälp missgynnas av tidiga betyg

Tidiga betyg har en direkt koppling till bättre resultat, påstår Jesper Jansson. Den samlade internationella och svenska forskningen visar en helt annan bild: att de som behöver mest hjälp i skolan gynnas minst av tidiga betyg.

Rätta artikel

Det verkar nästan som att du, Jesper Jansson, anser att tidiga betyg är ett måste för varje fungerande utbildningssystem. Du verkar tro att det finns någon slags naturlag som hindrar varje skolsystem från att bli välfungerande om det inte finns tidiga betyg. I ditt debattinlägg skriver du att tidiga betyg ”är direkt kopplat till bättre resultat och en skola med bättre kartläggning av elevernas kunskaper.” Så är det inte. Fakta och den samlade forskningen visar en helt annan bild.

I den utmärkta forskningsöversikten Betygens geografi – Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt så har en mycket omfattande kartläggning av forskningen kring betyg gjorts. Omkring 6000 vetenskapliga sammanfattningar, 500 artiklar och 40 avhandlingar har undersökts. Både internationell och svensk forskning har ingått. Kartläggningen gjordes av den statliga myndigheten Vetenskapsrådet. Med andra ord: den är riktigt seriös och trovärdig.

En av forskarna bakom forskningsöversikten är Christian Lundahl, som är professor i pedagogik. Enligt SVT har han sagt detta om påståendet att tidiga betyg genererar bättre resultat i undersökningar som PISA: ”Det vi ser, och vilket även OECD konstaterat, är att ett lands betygssystem spelar väldigt liten roll för ett Pisa-resultat. Vi har gjort egna analyser och ser inga samband mellan när man börjar sätta betyg och vilka resultat eleverna når på Pisa.” Lundahl säger även att han inte hittat en enda forskningsstudie som rekommenderar tidiga betyg i skolan.

Jag håller med dig om att tidig uppföljning är viktigt i skolan. Betyg är dock helt onödigt för att lärarna ska ha god koll på en elevs kunskaper. Lärare kan ha en fantastiskt bra uppfattning om en elevs utveckling utan betyg.

Det gläder mig att du erkänner betygens roll i skolstressen. Men din lösning, att sänka betygsåldern, skulle absolut inte bidra till mindre betygsstress. Tidiga betyg skulle inte leda till mer tidig uppföljning – det skulle leda till mer tidig stress. Betyg i årskurs fyra skulle utsätta yngre elever för en större press under en längre tid.

Forskning pekar mot att betyg är ganska meningslöst för högpresterande elever och äldre elever. Däremot visar forskningen att yngre och svagpresterande elever kan påverkas negativt av betyg. De som behöver mest hjälp i skolan gynnas alltså minst av tidiga betyg.

Det finns alltså forskning som stöder dina åsikter på en punkt: att betyg har en effekt. Dock en negativ effekt snarare än en positiv.