Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-22 14:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/det-ar-dags-aven-for-sverige-att-lamna-eu/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Det är dags även för Sverige att lämna EU”

En Brexit-anhängare utanför det brittiska parlamentet i fredags. Foto: Frank Augstein

Det är dags för Sverige att följa Storbritannien och lämna EU. En Swexit efter Brexit skulle innebära att vi följer Norges exempel och har ett nära samarbete med EU, men behåller vår politiska självständighet, skriver läsaren Christoffer Hörnhagen.

Rätta artikel

Sverige gick med I EU efter en folkomröstning 1994. Det var ingen skriande majoritet som var för. Rädslan om ett överstatligt EU var stor. Varför skulle andra länder bestämma över Sverige frågade många sig.

25 år senare är det bara hälften av svenskarna som röstar i EU-valet. Det kan inte beskrivas på något annat sätt än ett demokratiskt fiasko.

Tiden går, men frågan består. Har EU blivit den överstatliga kommissionen som så många varnade för? Det kan debatteras, men att EU är på väg åt det hållet råder det ingen tvekan om.

Frankrikes president Emmanuel Macron talar om en ambition om att från unionens sida ersätta nationalstaternas sätt att förvalta sina samhällen med EU:s lagar och förordningar. En inom EU beslutad minimilön är ett sådant förslag, som skulle slå hårt mot den svenska modellen.

EU är inte längre en organisation, vars huvudsakliga syfte är fred och handel. EU blir mer och mer ett Europas förenta stater, där medlemsländerna skiljer sig åt för mycket för att man ska kunna hävda att unionen existerar i en miljö av samförstånd och harmoni.

Verklighetens EU symboliserar mer och mer en organisation med ett växande maktbegär över dess medlemsländer. Gång på gång får Sverige motvilligt anpassa sin lagstiftning till EU-norm, även om det innebär försämringar.

EU är storföretagens och lobbyisternas himmelrike. I veckan röstades bland annat nya copyrightdirektiv igenom i Europaparlamentet. Beslutet kommer att censurera internet och begränsa det fria ordet. Andelen röster som skiljde ja mot nej sidan går att räkna på en hand.

När storföretagens intressen alltid premieras före småföretagarnas och nationalstaternas befolkningars välbefinnande kommer EU att fortsätta gräva den grop som fylls med folks missnöje mot unionens överstatliga ambitioner. Detta är ett av många bevis för att EU är lobbyisternas och storföretagarnas himmelrike. 

Storbritanniens Brexit-rörelse är inte ensam,. Den finns i alla Europas länder och växer sig starkare i de länder som upplever försämringar av unionens påtvingade direktiv, lagar och förordningar.

Ett exempel på försämringar för svensk del är trafiksäkerheten. Före maj i fjol fanns det ett krav på lastsäkringen som sa att om du kör gods ska fordonet klara hela lastens vikt framåt, halva åt sidan och halva bakåt, vid en kollision. Efter maj 2018 räcker det med 80 procent av lastens vikt framåt i enlighet med EU direktiv. Vad det kan få för konsekvenser vid en allvarligare trafikolycka kan väcka de allra hemskaste tankarna.

EU är inte en organisation som förespråkar svenskarnas intressen. EU vill inte sälja snus, vill lagstifta om en statlig minimilön och minska fackens inflytande, bidrar till osund köttproduktion med lägre miljö, hälso- och djurskyddskrav på köttprodukter. 

Relationen kan liknas med ett par som är i stort behov av att bli särbos. EU är inte som Sverige, Sverige är inte som EU. 

Sveriges EU-parlamentariker kan inte på egen hand förändra EU och driva EU i svensk riktning. Alla som tror att 20 mandat är nog för att få fram en svensk agenda är inget annat är orealistiska optimister.

Det är som att någon går med i Sverigedemokraterna, i hopp om att göra Sverigedemokraterna till ett parti som förespråkar en liberal invandringspolitik. Det går inte i dag, inte i morgon och inte nästa vecka. 

EU har fört med sig goda saker som gynnat medborgarna, ett exempel är den fria rörligheten och allt som hör till den. Forskningssamarbeten och miljöarbetet är två andra viktiga områden som Sverige inte kan klara av att driva på egen hand.

Men allt sådant kan man få utan det dåliga. Det finns inte en människa som skulle acceptera att bli tvingad att äta en äcklig kaka bara för att den åt en god. Vi gillar olika, länder gillar olika, individer gillar olika.

Låt Sverige göra som Norge och förbli självständiga från EU och dess lobbyismstyrda överstatliga beslut. Sverige behöver det, fackföreningsrörelsen behöver det, folket behöver det.

Låt oss alla erkänna att vi bör lämna EU, samarbeta med EU där båda parter är överens, och förbli ett land där vi själva bestämmer över hur vi vill leva och förvalta vårat samhälle.