Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Digitaliseringen riskerar bli ett gigantiskt misslyckande

Gärna datorer, mobiler och läsplattor i skolan, men om dessa inte fylls med aktuella läromedel så kommer vi få stora problem i framtiden. Svenska elever presterar dåligt på PISA-tester i framför allt läsförståelse och matematik, ska den trenden vändas måste skolans resurser användas bättre. Att elever sitter klassrummen och surfar på sina smartphones istället för att lära sig det de ska är ingen framgångsfaktor.

Läser att Michael Ländin tycker att det är självklart att eleverna ska ha mobiler, datorer och surfplattor i skolan redan från tidig ålder. Det kan jag hålla med om. Men, det är under förutsättning att dessa tekniska hjälpmedel används som arbetsverktyg! Inte till att spela spel, kommunicera med kompisar på social medier och annat medan till exempel läraren har genomgångar. Jag är gymnasielärare och läromedelsförfattare sedan 30 år tillbaka. Under denna tid har eleverna blivit gradvis sämre på att ta till sig innehållet i texter. Deras tålamod med att läsa längre texter har också försämrats. Detta är allvarliga problem som vi måste komma tillrätta med.

I dag har de allra flesta elever tillgång till både läsplattor/bärbara datorer i skolan. Det stora problemet med det är att skolornas ekonomi bara räckte till hårdvaran, när man hade köpt in datorerna så tog pengarna slut. Därför sitter eleverna ofta med "tomma” burkar, där inga digitala läromedel finns inlagda. Och eftersom skolorna har satsat på digitalisering så köps inte heller traditionella läromedel, läs läroböcker, in. Vi har alltså en skola med allvarliga brister. Våra elever har också visat sig ha stora problem i PISA-mätningar och andra undersökningar, främst när det gäller läsförståelse och matematik. Jag har den bestämda uppfattningen att det är lättare att träna upp sin läsförståelse ifall man har något att läsa ur. När det gäller matematik behöver alla elever bra handledning och möjlighet att tillsammans med andra elever lära sig att lösa problem. Inte sitta själva och googla.

Aktuell hjärnforskning har också visat att det är betydligt lättare att läsa en text skriven på papper än på en digital skärm. Fler områden i hjärnan aktiveras också när man läser på papper och distraktionen blir mindre. Det händer ju liksom inget annat på en boksida, vilket det ofta gör på en digital sida.

Läromedel är alltid skrivna utifrån aktuell läro- och kursplan och anpassade rent språkligt för åldersgruppen. Många elever, till och med på gymnasiet har mycket svårt att hämta information från nätet, texten kan ofta vara för svår och eleverna är inte tillräckligt säkra på att granska källors tillförlitlighet, även fast vi lägger mycket tid och kraft på att träna dem på just det. Elever är också ofta förbluffande dåliga på att använda datorn som arbetsverktyg,. Något som kanske är resultatet av att alla kurser kring sådant numera är borttagna.

Så om inte eleverna får lära sig att använda tekniken som just arbetsredskap, och dessa läsplattor och datorer inte fylls med ett adekvat innehåll är hela digitaliseringen av skolan ett gigantiskt misslyckande. Jag håller med Michael Ländin om att elever måste lära sig att hantera tekniken, men det är så oändligt mycket annat de också måste lära sig i skolan. Samarbeta med andra, diskutera, lära sig hur man lär och självklart öva sin läsförståelse. Och för det behövs bra lärare, bra läromedel och lugn och ro i klassrummen.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.