Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 18:04

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/djurskyddslagens-efterlevnad-galler-aven-myndigheter/

DN Åsikt

DN Åsikt. Djurskyddslagens efterlevnad gäller även myndigheter

Myndighetsbeslut ska ha stöd av lag och inte av myndighetsföreskrifter. Har en djurhållare överträtt bestämmelserna på ett sådant sätt att djur måste omhändertas borde det också prövas i domstol.

Djurskyddslagen är en specialstraffrättslig lagstiftning och ligger utanför brottsbalken som enbart handlägger de allra allvarligaste djurskyddsmålen där lidande för djuren kan konstateras. Straffskalan har skärps flera gånger därför djur ska inte behöva utsättas för djurplågeribrott innan kontrollmyndigheten kan ingripa.

Därmed är det inte sagt att kontrollmyndigheten får åka omkring och omhänderta djur hur som helst. Det finns villkor som ska vara uppfyllda innan omhändertagande får ske.

Det behövs ingen ny djurskyddslag. Kan inte kontrollmyndigheten följa befintlig djurskyddslag kan de inte följa någon ny djurskyddslag.

Det är nämligen tänkt att försumliga djurhållare ska kunna ställas till straffansvar på ett mycket tidigare skede än vi djurplågeribrott.

Men det blir ju ingenting med det när kontrollmyndigheten medvetet sätter djurskyddslagen ur spel och underminerar rättsväsendet.

Överträdelser av lagen prövas inte i förvaltningsdomstolarna och förvaltningsärenden prövas inte i brottmålsdomstolarna.

Har en djurhållare överträtt bestämmelserna på ett sådant sätt att djuren måste omhändertas borde det också prövas i domstol.

Sanktionsavgifter i form av böter utdelade av någon tjänstemän vid länsstyrelsen har avvisats gång på gång av riksdag och regering därför vi ska inte ha en ”rättsskipningsprocess” där tjänstemän avgör vem som ska bötfällas. Den processen är förbehållen tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen!