Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-02-26 02:57

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/drivs-man-av-kall-blir-ekonomiska-incitament-verkningslosa/

DN Åsikt

DN Åsikt. Drivs man av kall blir ekonomiska incitament verkningslösa

Inledningsvis vill vi tacka för de svar som har inkommit på vår artikel. Detta är en viktig fråga som förtjänar debatt och den gynnas av att bli belyst från olika synvinklar.

Vi vänder oss mot att vårt förslag skulle göra skillnad på människor. Den viktiga skillnaden här handlar enligt vår mening om ekonomiska klyftor inom en yrkeskår samt mellan människor i stort. Inte om olika principer för lönesättning. Vårt förslag skulle innebära att prästlönerna närmade sig den nivå som gäller för de flesta människor i samhället, även om de fortfarande skulle ligga högt över vad många av de större yrkesgrupperna tjänar (till exempel vårdbiträden och undersköterskor). Vi gör inte skillnad på människor – vi minskar skillnaderna.

Vi förordar inte planekonomi (detta är dessutom ett begrepp som går långt bortom principerna för lönesättning). Vi konstaterar istället att olika verksamheter lever under olika förutsättningar. Ett aktiebolag måste generera vinst för att överleva. Då är det rimligt att vinstintresset genomsyrar hela bolaget med dess anställda. Men en kyrka ska gestalta evangelium. Och strävan efter ekonomisk vinning bör enligt vår mening inte vara en del av den gestalten.

Vi tror liksom Dahlström att prästen väljer att åta sig uppdraget av helt andra skäl än lönen. Därmed faller också principen med individuell och differentierad lönesättning. Syftet med denna lönesättning är nämligen att stimulera till goda arbetsresultat genom ekonomiska incitament. Detta förutsätter dock att arbetstagaren drivs och motiveras av den lön hen får. Om hen istället drivs av kallet att tjäna blir de ekonomiska incitamenten i bästa fall verkningslösa och i värsta fall nedbrytande.

Alla tjänar Gud genom sitt kall. Det gäller lika väl för bagaren och industriarbetaren som för prästen. Bagaren sprider kärlek genom att baka bröd och industriarbetaren genom sin varuproduktion. Prästen har istället lovat att förverkliga sin kallelse genom att leva sitt liv bland människor som ett vittne om Guds kärlek och med Kristus som förebild. Vi anser att sådana löften förpliktigar att i allt – även lönen – verka för att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.