Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

En global, urban och långsiktigt hållbar stad behöver en fungerande infrastruktur

En växande stad kräver inte bara fler bostäder utan även en infrastruktur som går i takt med regionens utveckling. Det är därför Österleden spelar en central roll för att fortsätta utveckla Stockholms enorma potential, men också nödvändig för en större arbetsmarknadsregion som har stor betydelse för en bättre integration.

Ett växande Stockholm behöver en fungerande infrastruktur. Stockholm utgör idag en tredjedel av den svenska ekonomin och är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Stockholm har en unikt stark huvudkontorsekonomi med flera globala huvudkontor än övriga Norden tillsammans.

Urbaniseringen bidrar till att människor bor tätare, transporterar sig tillsammans, marknadsunderlaget samlas och distributionen av varor och tjänster finns på en och samma plats. Det får en positiv påverkan på miljön när mindre resurser utnyttjas. Tättbebyggda områden medför en mer energieffektiv livsstil än om vi skulle bo utspritt.

Städer har historiskt sett förknippats med en negativ miljöpåverkan, för att undvika det måste vi ta hänsyn till en god planering av framtida infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar. Tillsammans med näringslivets innovativa lösningar och en politik som arbetar för en resurseffektiv, välfungerade och välplanerad stad uppnår vi en långsiktigt hållbar stad. Det är en felaktig tanke att det är uppkomsten av städer i sig som är ett miljöproblem.

Att säga nej till en urbanisering, som pågått under överskådlig tid samt bygger på människors vilja att bo i städer, är inte vägen framåt. En ny glesbygdspolitik som har sin utgångspunkt i ett långsiktigt hållbart samhälle står inte i motsats till  en global, urban och långsiktigt hållbar stad. Vi mäktar med båda.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer, vilket är glädjande. En växande stad kräver inte bara fler bostäder utan även en infrastruktur som går i takt med regionens utveckling. Det är därför Österleden spelar en central roll för att fortsätta utveckla Stockholms enorma potential, men också nödvändig för en större arbetsmarknadsregion som har stor betydelse för en bättre integration.

Österleden kommer att avlasta trafiken i innerstaden och förbättra framkomligheten för flera transportmedel så som cykel, kollektivtrafik och gångtrafikanter samt en förbättrad luftkvalitet i innerstaden. I en global, urban och långsiktigt hållbar stad finns det plats för alla transportmedel.

 

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.