Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-02-23 15:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/en-rak-jamforelse-mellan-alkohol-och-rokning-inte-mojlig-att-gora/

DN Åsikt

DN Åsikt. En rak jämförelse mellan alkohol och rökning inte möjlig att göra

Alkoholen tjänar ett syfte i sin reglerade användning och en jämförelse rakt av mot rökningen och dess reglering går inte att göra. Istället för förbud eller ökad reglering bör fokus vad gäller alkohol ligga på missbruksprevention genom information.

Att som Ann-Sophie Sriwong göra en rak jämförelse av kontinuerlig rökning och alkoholintag i stort blir trevande. Det ter sig självklart att ett minskat användande av båda substanser hos befolkningen vore gynnsamt, men debatten dem emellan skiljer sig dock åt. Jag är helt för det fria valet av vad vi gör med våra kroppar. Problemet, och anledningen till att rökning bör regleras, är att det är något som passivt och oftast helt ofrivilligt drabbar alla som vistas i din närhet.

Föräldrar röker inte bara på julafton, storhelger eller semestern – de gör det jämt. Rökning ökar risken kraftigt för mer eller mindre alla stora folkhälsosjukdomar och många fler därtill. Risken för lungcancer har rapporterats öka från kring 1% till över 17% och upp mot hälften av alla rökare har rapporterats utveckla kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Någonstans önskar jag att alla unga rökare skulle få se en KOL-patient sakta kväva sig själv till döds i sina sista andetag på en intensivvårdsavdelning som jag själv gjort, i avskräckande syfte. Sammantaget finns ett behov av att göra rökning till något mindre attraktivt, och därav en reglering välkommen.

Alkohol för visserligen med sig stora problem vid missbruk, såväl inom familjen som samhället i stort, och med tanke på det storskaliga användandet (9 av 10 vuxna i Sverige dricker alkohol, 1 av 10 röker) för det givetvis med sig stora kostnader. Kostnadsjämförelsen Ann-Sophie gör säger således inget annat än att rökningen relativt kostar samhället mer än alkoholen. Andelen som klarar av ett ansvarsfullt bruk är desto större, och att alkohol är tillåtet innebär för dessa en säker väg till alkoholkonsumtion (läs: slipper bränna hemma eller handla svart). Det för också med sig många socialt trevliga aspekter. Icke att förglömma att alkoholens olika drycker förutom ett rusmedel också är en smakupplevelse många finner angenäm. Ej heller för alkoholen automatiskt med sig samma extrema sjukdomssamband som rökningen gör, även om intoxikation och missbruk bidrar till både sjukdom och död för en totalt sett liten del av antalet brukare.

Anne-Sophie Sriwong: Min intention verkar ha missuppfattats

Saker och ting går bara att förbjuda till en viss gräns innan det slår bakut och andra problem ökar i dess ställe, och här är Ann-Sophie Sriwong inne på just det området. Människan har sökt sig efter rusmedel sen urminnes tider och kommer så att fortsätta göra. Att här ha alkoholen som ett potent rusmedel med ordentlig avtändning (bakfylla), och med förhållandevis låg beroendepotential jämfört andra substanser, någorlunda reglerat, kan i många aspekter ses som gynnsamt. Bieffekterna av konsumtionen är något vi kan hantera och vi har i dag en utbredd och välfungerande vårdapparat kring alkoholmissbruk. Alkoholen är i dag begränsad till att säljas hos Systembolaget och i dagsläget är en annan lösning inte aktuell. Systembolaget arbetar samtidigt aktivt med informationsspridning angående alkoholens effekter. Alkoholintag är, likt rökningen nu förhoppningsvis blir, reglerat till att ske på vissa platser offentligt, och vi har till skillnad från många andra länder praktiskt taget nolltolerans i trafiken. Självklart kan man ifrågasätta vår dryckeskultur där man under helgen dricker stora mängder alkohol, som är det sätt att dricka som är mest skadligt för hälsan, och alkoholens roll i sociala sammanhang.. Men ett förbud mot alkohol där beroendeproblematik och kostnaderna detta innebär försvinner är en utopi. Fokus bör istället ligga på missbruksprevention genom information.

Huvudinlägg: Anne-Sophie Sriwong: Är användning av tobaksvaror värre än att dricka alkohol?

Repliker: Joakim Edlund: Tobaksförbudet första steget i rätt riktning Ove Sandert: Snedvriden debatt – alkoholproblemet mycket större! Anne-Sophie Sriwong: Min intention verkar ha missuppfattats Kalle Lüning: Meningen med livet är inte att undvika faror