Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Ensamkommande flickor får sämre möjligheter

Horda i Småland. Foto: Tommy Svensson.
Horda i Småland. Foto: Tommy Svensson.

Det är inte förvånande att #metoo har blivit så stort i Sverige. Sverige har rykte om sig att vara ett föregångsland. Ett land där kvinnor och män är jämlika och har samma rättigheter och möjligheter att utvecklas och genom egna val skapa sin framtid. Förhoppningsvis får vi nu även en förändring i hur män behandlar och bemöter kvinnor, medarbetare och anställda. Men det finns en grupp som det sällan talas om när det gäller lika rättigheter. Det är gruppen ensamkommande flickor.

I oktober 2017 deltog jag i ett seminarium som Socialstyrelsen arrangerade i Stockholm på temat ”Flickor på flykt – vad händer sen”.

25 procent av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De flesta placeras i nätverkshem, en typ av familjehem som barnet/flickan oftast redan känner, i många fall är familjen själv asylsökande. Här finns risk för att flickan kan bli bortglömd, isolerad, osynliggjord eller begränsad och kontrollerad. Flickans behov och rättigheter kan bli svåra att säkerställa. I slutändan drabbas flickorna som inte integreras i samhället, inte lär sig svenska eller hur det svenska samhället fungerar med rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

I Sverige ska lagen gälla lika för flickor och pojkar.

Vid seminariet var alla deltagare, Socialstyrelsen, Rädda Barnen, kommunrepresentanter, Ensamkommandes förbund med flera, rörande överens om att placering i nätverkshem för flickorna bara är en lösning i brist på annat. Alla var också överens om att det råder brist på HVB-hem enbart för flickor. (I hela landet finns bara åtta stycken.) Behovet av HVB-hem för enbart flickor är alltså stort.

Jag är verksamhetschef för ett sådant HVB-hem i Horda i Småland. Under de tre senaste månaderna har jag kontaktat samtliga kommuner i Sverige – och erbjudit plats för flickor på vårt HVB-hem. Ingen kommun har svarat.

Jag har också skickat information om att vi har lediga platser till andra organisationer som kan tänkas komma i kontakt med ensamkommande flickor. Men det har inte resulterat i någonting.

Flickorna behöver komma bort från nätverkshem för att få den trygghet och frihet de behöver. ”Alla” säger att behovet finns, men sanningen är att de flesta kommuner inte satsar på flickorna. Det är en oerhörd diskriminering. Sveriges kommuner väljer att behålla flickorna i nätverkshem av ekonomiska skäl, för att det är billigast så. Att flickorna får betala priset tar ingen hänsyn till.

Sverige borde ta ett större ansvar och ge flickorna samma rättigheter som de ensamkommande pojkarna får.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.