Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-21 17:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ett-misstag-med-forlossningsenheter-for-bara-friska/

DN Åsikt

DN Åsikt. Ett misstag med förlossningsenheter för bara friska

Foto: Maja Suslin/TT

Att ha en dyr enhet för friska gravida kvinnor som BB Sophia sticker verkligen i ögonen. Nu hoppas jag att Stockholms landstingspolitiker blivit en erfarenhet rikare och inte gör om samma misstag igen.

Rätta artikel

I DN:s artikel den 17 maj vid BB Sophias nedläggning uttrycker barnmorskan Gudrun Abascal att hon är ”stolt över att vi visat hur man bedriver bra förlossningsvård i Sverige”.  Denna mening utstrålar inget annat än ett uttryck för hybris och är samtidigt väldigt nedlåtande gentemot alla övriga förlossningsenheter i Sverige som gör ett fantastiskt bra arbete.

Vi vet att förlossningsvården i Sverige tillhör en av de bästa i världen. De allra flesta kvinnor som föder på akutsjukhusen i Stockholm är också mycket nöjda trots den oerhört höga arbetsbelastning som råder där, vilket i sig är en fråga som måste prioriteras.

Vilka var då misstagen med BB Sophia? Från politikerhåll tillät man ännu en gång öppnandet av en förlossningsenhet som riktade sig endast till friska. Det hade ju redan prövats. Den här typen av förlossningsenhet begränsar vårdvalet för många personer. Vårdvalet blir då, ironiskt nog, vårdgivarens möjlighet att välja. Vårdgivaren begränsar sitt åtagande, genom avtal med landstinget, och väljer bort alla gravida kvinnor som inte är helt friska eller med risk för en komplicerad förlossning.

På BB Sophia tog man heller inte emot läkare under specialistutbildning. På deras hemsida kunde man läsa att: ”Alla våra läkare är specialister. Det är de riktiga proffsen som du möter och de är här bara för dig. Det är unikt inom svensk förlossningsvård”.  Att en så stor förlossningsenhet inte bidragit till utbildning av läkare under specialisttjänstgöring och tagit ansvar för att säkerställa framtida kompetens är under all kritik. Att Stockholms läns landsting (SLL) gått med på ett sådant avtal där man helt enkelt struntat i utbildningsfrågan är också mycket märkligt.

När avtalet skrevs under mellan SLL och BB Sophias VD Harald Almström så var Harald Almström samtidigt ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Den förening som har som syfte att främja utvecklingen inom obstetrik och gynekologi i Sverige. Detta genom att bland annat främja just utbildning.

Varför skenade kostnaderna? På DN.se den 1 mars kunde man läsa att Harald Almström ansåg att en bemanning med bara färdiga specialister skulle göra skillnad i kvalitet. Detta påstående fick nog många av oss som arbetar inom vården att häpna. På de flesta håll i Sverige bemannas förlossningsvården med unga, kunniga, hårt arbetande läkare i primärjoursledet och med specialister med längre yrkeserfarenhet i bakjoursled som tillkallas när det krävs.  Med den bemanningen tillhör Sveriges förlossningsvård den bästa i världen.

Harald Almström, VD på BB Sophia svarar: Okunskap leder till felaktiga slutsatser

Det som däremot händer när man bara anställer specialistläkare är att lönekostnaderna skenar. Att som erfaren specialist sitta som primärjour på en enhet som bara tar emot friska gravida kvinnor och vänta på att något akut ska hända är inte bara dyrt utan också ett oerhört slöseri på kompetens.

Jag hoppas att trenden som prioriterar valfrihet för friska gravida kvinnor i Stockholm nu ska brytas och att frågan kring den höga arbetsbelastningen på förlossningsenheterna istället ska prioriteras. Jag hoppas också att samarbete framför konkurrens åter ska råda inom förlossningsvården i Stockholm både mellan enheter och professioner. Så att alla gravida kvinnor, sjuka som friska, kan erhålla den vård och omsorg som de behöver och att det medicinska behovet ska vara vägledande.

Vi som arbetar inom vården måste också, genom information, ge tillbaka självförtroendet till alla friska kvinnor så att de med trygghet och självtillit återigen kan känna sig kapabla att föda var som helst i Stockholm. Alla vet ju att förlossningsvård är av akut karaktär och alla förstår att det ibland är fullt på en viss enhet. Som frisk gravid kvinna borde man då kunna känna att det inte gör så mycket om man blir hänvisad till annan enhet där plats finns - avstånden i Stockholm är ju inte långa. Vi vet ju också att den medicinska säkerheten på de olika enheterna nu är likvärdig.

Replik: Elisabeth Carlsund Höjwall: Ett medicinskt och ekonomiskt experiment – för friska Harald Almström, VD på BB Sophia svarar: Okunskap leder till felaktiga slutsatser