Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-24 06:39

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/farligt-forminska-vaxthusgasers-betydelse-for-klimatet/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Farligt förminska växthusgasers betydelse för klimatet”

Airbus-flight mellan Paris och Singapore. Minskat flygande är enligt FN:s klimatpanel nödvändigt för att dämpa uppvärmningen av jorden.
Airbus-flight mellan Paris och Singapore. Minskat flygande är enligt FN:s klimatpanel nödvändigt för att dämpa uppvärmningen av jorden. Foto: Matthias Schrader

Det är fel att hävda att vi bara har en marginell inverkar på klimatförändringarna. Det råder överväldigande konsensus bland forskare om att den globala uppvärmningen orsakats av människan, skriver KTH-doktoranden Petter Ström.

Rätta artikel

Alf Ronnby argumenterar i en insändare i DN för att människan inte kan påverka det globala klimatet mer än marginellt, och att vi därför ej bör prioritera en minskad användning av fossila bränslen. Detta är grovt felaktigt. 

Det råder överväldigande konsensus bland forskare om att det senaste seklets globala uppvärmningstrend har orsakats av människan. Denna konsensus har till och med mätts och kvantifierats.

John Cook och medförfattare från ett antal framstående universitet har sammanfattat det hela i artikeln "Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming" i tidskriften Environmental Research Letters. Artikeln finns tillgänglig gratis från brittiska Institute of Physics Publishing. Författarna kommer fram till att mellan 90 och 100 procent av alla forskare i ämnet är överens om att människor orsakat den hittills uppmätta globala uppvärmningen.

I sin insändare framför Ronnby en rad påstådda orsaker till mänsklig klimatpåverkan, utöver utsläpp av växthusgaser, vilka han anser utgöra betydande bidrag. Två av dessa, nämligen uppvärmning av haven och förändringar av stora vädersystem, är konsekvenser av global uppvärmning, ej orsaker därtill.

Förändringar i jordens bana nämns också, men dessa är av ytterst marginell betydelse för de snabba klimatförändringar vi nu upplever. Som framgår bland annat av rapporten "Global Climate Change Impacts in the United States", publicerad 2009 av det federala Amerikanska organet U.S Global Change Research Program, är det människans utsläpp av växthusgaser som är den dominerade orsaken till global uppvärmning.

Europeiska miljöbyrån (EEA) och andra har fastslagit att de viktigaste gaserna är koldioxid (bidrar med i storleksordningen 60-80 procent av den totala uppvärmningseffekten), metan och dikväveoxid. Här räknas ej vattenånga med, då denna viktiga växthusgas snarast fungerar genom en ”feedback-effekt” som förstärker den uppvärmning som orsakas av de tidigare nämnda.

I ovanstående finns inte utrymme för åsikter. Det är etablerade fakta kring vilka vetenskapssamhället är rörande överens.

Vad gäller vår förmåga att uppnå det så kallade tvågradersmålet har Ronnby eventuellt en viss poäng i att det kommer att bli svårt. En viktig orsak till detta är att företag och privatpersoner är obenägna att ta till sig vetenskapliga fakta och slutsatser kring vad som behöver göras.

Oavsett om vi kan uppnå målet eller ej så är det dock fullständigt absurt att dra slutsatsen att det från ett klimatperspektiv är poänglöst att begränsa våra koldioxidutsläpp. Även om vi spräcker målet så gör ytterligare utsläpp konsekvenserna mer problematiska.

FN:s klimatpanel har rapporterat att förväntade konsekvenser innefattar bland annat förlust av unika ekosystem, utrotning av djurarter, ökad förekomst av extrema väderhändelser, förlust av färskvattenresurser, kusterosion och minskad jordbruksproduktion. Det handlar således inte bara om den magiska gränsen 2 grader, utan snarare om att minska våra utsläpp så långt det är möjligt för att bevara jorden så beboelig vi kan.

Många av de åtgärder för klimatanpassning som Ronnby nämner i sin insändare är förvisso ganska rimliga, men sannolikt är det i slutändan billigare att låta så mycket fossila bränslen som möjligt ligga kvar i marken än att hantera de konsekvenser som förbränningen av desamma ger upphov till.