Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-11 05:27

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/farre-barn-det-basta-for-klimatet/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Färre barn det bästa för klimatet”

Foto: Gorm Kallestad/TT

INSÄNDARE. Klimatdebatten handlar mest om att man inte ska flyga, ställa bilen och bli vegan. Men att skaffa ett barn färre är 73 gånger effektivare för klimatet än att bli vegan, skriver Louise Jonsson.

Kimberly Nicholas och Seth Wynes vid Lund universitet har i en studie jämfört ett stort antal studier om koldioxidreducerande livsstilsförändringar. Exempel på minskade koldioxidutsläpp för olika åtgärder enligt deras undersökning (räknat i ton per person och år)::

• Bli vegan: 0,8.

• Flyg inte: 1,6.

• Låt bilen stå: 2,4.

• Skaffa ett barn mindre: 58,6

FN:s prognoser har hittills konsekvent underskattat befolkningsökningen. Det har länge sagts i olika prognoser att befolkningsökningen snart kommer att minska, plana ut och stabiliseras. Så har inte skett.

Den senaste prognosen från FN anger att vi om 30 år är cirka 10 miljarder människor på jorden. Att antalet hela tiden ökar är ohållbart. Jordens begränsade naturresurser, både förnybara och icke förnybara, kan inte försörja hur många människor som helst.

År 2015 antog FN:s medlemsländer 17 Globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen skulle nås före år 2030. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Bland FN:s globala mål saknas ett mål, nämligen en hållbar befolkningsnivå. Redan med dagens cirka 8 miljarder människor förbrukar vi löpande avsevärt mer naturresurser än jorden förmår förnya. Detta innebär att jordens förnybara resurser successivt minskar.

Den ekologiska skuldens dag (engelska: Overshoot day) har instiftats av det brittiska ”New economics foundation” och anger när på året man förbrukat vad som borde vara jordens årsförbrukning av naturresurser. Enligt dessa beräkningar har mänskligheten i år redan den 29 juli, det vill säga redan efter ett halvår, gjort av med vad som borde vara hela årsbudgeten av förnybara resurser.

Eftersom vår resursanvändning ökat har denna dag sedan 1970-talets början gradvis tidigarelagts från december till juli. Det kan knappast vara någon tillfällighet att detta sammanfaller med den period när jordens folkmängd fördubblats från 4 till 8 miljarder. 

En fortsatt befolkningsökning är inte hanterbar. Vi kan inte fortsätta och låta ”Overshoot day” infalla allt tidigare på året eftersom det kommer att leda till utarmning av jordens förnybara resurser, resursbrist, svält och konflikter. 

För att vi ska uppnå en hållbar utveckling måste antalet människor på jorden begränsas. Alla länder måste nu ta sitt ansvar och FN bör agera kraftfullt. 

Från olika håll kommer propåer att vi måste föda fler barn som kan försörja en åldrande befolkning. Forskaren Jane O’Sullivan tillsammans med professor Frank Götmark och professor Philip Cafaro tar upp detta med åldrande befolkning i rapporten ”Aging Human Populations: Good for Us, Good for the Earth” som publicerades i oktober 2018.

Där skriver de bland annat (fritt översatt):

”När världens nationer kämpar med uppgiften att skapa hållbara samhällen är det nödvändigt att avbryta befolkningsökningen, och i vissa fall vända den till en minskning, för att lyckas. Det är vanligt att media rapporterar stabila eller sjunkande befolkningssiffror som ett problem, eller till och med en kris, på grund av demografiskt åldrande. Detta är felaktigt. Ekonomisk analys visar att kostnaderna för åldrande samhällen är hanterbara, och de ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelarna för mindre befolkning är betydande. (...) Jordens mänskliga bärförmåga har överskridits redan nu. (...) Befolkningsökningen måste därför upphöra. (...) Åldrande samhällen är oundvikliga, men hanterbara.”

Att tro och hoppas att befolkningsökningen ska minska och plana ut, utan att åtgärder vidtas, är att spela hasard med människosläktet.  Befolkningsökningen måste stoppas tills vi fått balans mellan befolkningsnivån och jordens förmåga till regenerering av förnybara resurser. 

Världens ledare måste ta befolkningsökningen på allvar och komplettera de 17 globala målen med ytterligare ett mål med högsta prioritet: ”En hållbar befolkningsnivå”. En hållbar befolkningsnivå är grunden för att övriga 17 hållbarhetsmål ska kunna nås.