Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-19 10:48

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/fel-betala-skogsagare-for-att-de-ska-bevara-sina-trad/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Fel betala skogsägare för att de ska bevara sina träd”

Foto: Lars Lindqvist

Staten ska inte av klimatskäl betala markägare för att de ska låta räden växa i stället för att avverkas. Skogbruket bidrar redan till ett förbättrat klimat, men utgör inte hela lösningen på klimatfrågan, skriver forskaren Hans Petersson.

Rätta artikel

Trädbestånd binder via fotosyntesen kol, men det är en missuppfattning att skogens roll ur klimatsynpunkt enbart är att lagra kol i skogen. Skogens roll är i stället främst att ersätta ändliga resurser som fossil olja. Skogens tillväxt är både bra för klimatet och hållbar.

Ett trädbestånd växer mer eller mindre efter en S-kurva. Om man inte föryngrar (planterar) efter avverkning blir det ingen tillväxt och om man aldrig avverkar stagnerar tillväxten.

Efter lång tid kan tillväxten faktiskt bli negativ på grund av självgallring och gamla skogar är också mer känsliga för stormar och bränder. Träd som dör och faller till marken bryts ner av mikroorganismer och kolet återförs till atmosfären.

Optimal skötsel av skogen ur klimatsynpunkt innebär således främst att långsiktigt maximera fotosyntesen (upptaget av koldioxid från atmosfären), vilket är detsamma som att maximera tillväxten av helträdsbiomassa över tiden. Att avverka för tidigt eller för sent medför en tillväxtförlust.

Man bör också långsiktigt minimera emissioner från skogsbruk. Exempelvis är det sannolikt inte klimatsmart att ersätta en pinne som måste transporteras långväga till närmaste förbränningsanläggning, och växthusgasutsläpp från marken i samband med avverkning på torvmark anses särskilt stora.

Intuitivt verkar det enfaldigt att avverka en trädplanta efter bara några års tillväxt, men även att låta trädet dö och ruttna bort efter kanske hundratals år. Det bör således finnas en optimal växttid som långsiktigt maximerar tillväxten.

För skogliga produktionsforskare är detta ingen nyhet, och det visar sig att maximal långsiktig produktion erhålls då medeltillväxten kulminerar. Då bör man avverka och snarast därefter återföryngra för framtida tillväxt för substitution.

Jag håller med om att vi ska stimulera tillväxt, men tycker att tillväxten hållbart ska användas för att substitution. Skogar har en begränsad möjlighet att lagra och förr eller senare brinner skogen upp utan klimatnytta (men bränder kan vara bra för annat såsom biodiversitet).

Om skogsägarens privatekonomiska mål är att maximera tillväxten råkar detta överensstämma med vad som är klimatsmart. Jag tror därför inte på att staten ska betala markägare för extra tillväxt.

Om ökad tillväxt anses särskilt samhällviktig kan till exempel bidrag för skogsgödsling öka tillväxten avsevärt – tyvärr är gödselmedel ofta fossilbaserade. I stället kan staten till exempel ekonomiskt kompensera markägare för återvätning av organisk jordbruksmark som anses bidra till stora emissioner.

Det bör påpekas att resursen skog och mark är viktig för många nyttor och inte bara klimatet. Vill vi/staten att markägare ska ändra sitt brukande måste detta ekonomiskt kompenseras.

Jag håller med insändaren om att det viktigaste är att minska de fossila utsläppen. Skogbruk bidrar redan i dag till ett förbättrat klimat, men utgör inte hela lösningen på klimatfrågan.