Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 00:37

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/felaktigheter-och-missuppfattningar-om-friends/

DN Åsikt

DN Åsikt. Felaktigheter och missuppfattningar om Friends

Det finns inga studier i Sverige som bekräftar OECD:s studie där det påstås att nästan var sjätte elev skulle vara utsatt för mobbning. Vår uppskattning utgår från Skolverkets undersökningar där mobbningen uppskattas till mellan 2 och 9 procent.

Susanne Nyman Furugårds inlägg innehåller en rad felaktigheter och missuppfattningar.

Vår uppskattning om hur många som utsätts för mobbning bygger på Skolverkets undersökningar, till exempel ”Attityder till skolan” där mobbningen uppskattas till mellan 2 och 9 procent i olika åldersgrupper.

Det finns ett flertal olika studier, som alla använder sig av olika beräkningsmetoder och definitioner av begrepp, och som därför får fram olika siffror. I OECD:s nämnda studie används sammanslagningar av olika händelser som elever uppger, vilket skiljer den åt från många andra rapporter. Det finns, så vitt vi vet, inga studier i Sverige som har nivåer i närheten av OECD:s studie där nästan var sjätte elev skulle vara utsatt för mobbning. För att det ska vara ett trovärdigt underlag behöver vi därför mer jämförbar data som visar på de nivåerna.

Friends tycker att det oerhört viktigt med tidiga insatser mot mobbning och diskriminering. Vi arbetar därför även i förskolan med utbildningar och metodmaterial.

Friends får inga bidrag av svenska staten i dagsläget. Siffran 34 procent avser samtliga bidrag 2016, vilket huvudsakligen kommer från andra organisationer, stiftelser och företagssponsorer. Andelen offentliga bidrag är 1,25 procent och utgörs av ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som Friends bedrev tillsammans med ett flertal andra organisationer i EU-länder. Friends är en icke vinstdrivande stiftelse med 90-konto som kontrolleras av svensk insamlingskontroll.

Lars Arrhenius är en av Sveriges mest etablerade barnrättsjurister, vars kompetens bland annat lett till arbete som barn- och elevombud, generalsekreterare på Friends samt ansvarig utredare för föräldraförsäkringen. Lars Arrhenius slutade som generalsekreterare på Friends hösten 2016 och vi hänvisar därför till honom för vidare frågor om saken.

Vi håller med om att det är ett akut problem att mobbning inte verkar ha minskat i samhället under de senaste tio åren. Friends, med cirka 40 anställda, gör allt vi kan för att stödja skolor och förskolor samt bedriver opinion för att mer medel ska avsättas till skolornas egna arbete mot mobbning. Friends arbetar också med att utveckla och nå ut med all den kunskap vi tar fram tillsammans med skolor och universitet. Detta för att effektiva insatser ska nå så många som möjligt.

I Sverige finns närmare 7.000 skolor varav Friends stödjer och arbetar i drygt 250 skolor per år. Alla behöver hjälpas åt för att få regering, myndigheter och huvudmän att satsa mer resurser på arbetet mot mobbning, och vi tycker därför att det är positivt ju fler som engagerar sig. För att undvika missförstånd och sakfel i debatten vill vi gärna bjuda in Susanne Nyman Furugård för att lära sig mer om Friends och vårt arbete.