Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-25 05:12

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/fornyelsebar-energi-byggs-inte-pa-en-dag/

DN Åsikt

DN Åsikt. Förnyelsebar energi byggs inte på en dag

Sverige bör inte tvinga andra länder att sluta använda kol utan borde istället visa på fördelarna med förnyelsebar elproduktion genom att själva bli fristående från fossila bränslen först. Ska man bryta mot lagen för att upplysa problem bör man även ha genomförbara lösningar.

Rätta artikel

Jag vill börja med att säga att jag stödjer idén av civil olydnad. I vissa situationer kan lagar och direktiv från staten gå emot folkets direkta vilja eller deras intresse, så som i diktaturer, och då bör man stå upp mot de fel och orättvisor som utförs.

Det jag inte stödjer är när miljödrivna organisationer, som till exempel Green Peace eller Break Free, inte gjort sig införstådda i den komplexa problematiken som utgör dagens energi- och elproduktion utan bara använder känsloargument och vinklad statistik för att övertyga människor att utföra meningslösa och potentiellt farliga handlingar. Realiteten är att Tyskland, likt alla länder, har ett stort elbehov och det bästa sättet att täcka detta är genom lokal produktion. Självklart vore det toppen om vi helt kunde försörja oss på vind-, sol- och vattenkraft, men tyvärr finns inte den kapaciteten idag.

Utbyggnaden av förnyelsebar energi tar tid. Tittar vi på Sverige så tillverkade vi år 2013 runt 350 nya vindkraft och hade vid slutet av 2013 runt 2700 vindkraft med en installerad effekt på 4470 MW. Dessa kraftverk bidrog med 6,6 % av Sveriges totala elproduktion. År 2015 så hade ännu fler vindkraft byggts och då var vindkraftens bidrag 12 %. Vi går mot en stadig ökning men ingen är väl naiv nog att föreslå att vi stänger av alla andra kraftverk innan vi faktiskt byggt de vindkraft som skall ersätta dem?

För det är i princip vad dessa aktioner förespråkar. ”Stoppa kolkraften – Nu!” och dylika fraser kastas ut i uppmaning att man skall sluta förbruka fossila bränslen omedelbart utan någon hänsyn till vad de negativa konsekvenserna av vad detta medför, nämligen brist på elektricitet.

Brist på elektricitet är ett begrepp som många har svårt att relatera till i Sverige, där vi har extremt bra tillgång på elektricitet och drabbas sällan av strömavbrott. Men hur ser det ut i andra länder? Tittar vi på till exempel Venezuela så är tillgången på el så låg att man har infört elransonering där man 4 timmar per dag stänger av strömmen i de 10 mest befolkade staterna för att försöka underlätta elbristen i landet. Elektriciteten är till största delen (runt 70 % av deras totala produktion) producerad genom vattenkraft men på grund av torka så har deras kapacitet att producera el minskat. Om man skulle stänga alla kolkraftverk i Tyskland idag så skulle ett liknande fenomen uppstå, man skulle inte ha tillräckligt med el.

Faktum är att förändringar i våra infrastrukturer och produktionssystem på denna skala inte kan ske på en dag, oavsett hur många människor som ställer sig i vägen. Det är inte försvarbart att tvinga ett annat land och dess invånare in i el kris eller extremt tuffare ekonomisk situation genom att ta ifrån dem deras naturresurser. Vi kan inte köpa upp tillgångar och sedan låta dem frysa inne för att det inte är miljövänligt att bruka kolen. Så driver man inte företag, varken statliga eller privata.

Både Sverige och Tyskland driver energipolitik där man siktar på att minimera användning av fossila bränslen utan att negativt påverka dess invånares levnadsstandard. Båda länderna har gjort stora framsteg så min vädjan till alla är att komma på genomförbara lösningar istället för att bara klaga på den nuvarande situationen.