Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-21 01:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/forsakringskassan-blir-ett-arbetsmiljoproblem/

DN Åsikt

DN Åsikt. Försäkringskassan blir ett arbetsmiljöproblem

Försäkringskassan måste reformeras för att ge stöd till de patienter som är berättigade till sjukskrivning utan dagens krångel.

Rätta artikel

Delar Fredrik Walentins synpunkter på att sjukskrivningsprocessen är ett växande problem, där patienten oftast kommer i kläm beroende på divergerande uppfattningar mellan sjukskrivande läkare och Försäkringskassan (FK).

Historiskt har FK effektuerat sjukskrivningar från läkare för att man har bedömt att det fanns goda medicinska skäl för sjukskrivning. Man ska ha i minne att sjukskrivningstalet är en av det högsta i världen i förhållande till populationen. Detta skapar en baksida med skenande kostnader där skatteintäkterna får det allt svårare att balansera upp det hela. Därför har FK fått nya direktiv sedan flera år tillbaka att själva besluta om varje enskild patient som av läkare bedöms behöva sjukskrivning verkligen uppfyller FK:s kriterier. Flertalet handläggare på FK har varierande akademisk bakgrund, men endast en mindre andel innehar någon medicinsk bakgrund. Detta är en i allra högsta grad en försvårande omständighet. Patienter med liten erfarenhet av FK lever fortfarande i villfarelsen att det är doktorn som bestämmer om sjukskrivningen...

Till handläggarnas stöd för att bevilja (ja, det är rätt uppfattat, FK bestämmer helt och hållet) sjukskrivning finns två grundläggande hjälpmedel. Beslutsunderlaget, detta är en tabell med diagnosnummer som korrelerar mot en bestämd längd av sjukskrivning. Detta instrument uppfattar vi i professionen som ett mycket fyrkantigt system, och det förutsätter att alla patienters behov av sjukskrivning förhållande till diagnos är till 100% enhetligt. Det andra hjälpmedlet är FK:s läkare som ska handleda/vägleda i knepiga fall. Hur ofta den möjligheten används har jag ingen uppfattning om. Men av patienternas reaktioner på FK:s handläggning av enskilda ärenden förefaller det inte vara så vanligt. Detta renderar i ett antal brev från FK till sjukskrivande läkare om kompletterande uppgifter, ibland med ”hot” om att om inte så sker före ett visst datum kommer patienten inte att erhålla någon sjukpenning. Frågornas karaktär är oftast av sådan art att jag som i det här fallet ryggkirurg inte har den blekaste aning om vad jag ska svara.

I det avseendet är jag precis som artikelförfattaren övertygad om att det finns andra personer som innehar en mycket bättre kompetens för att utvärdera förmågan till arbete.

Sammanfattningsvis har relationen mellan stora delar av läkarkåren och FK utvecklats till ett eskalerande arbetsmiljöproblem där även patienten kommer i kläm. Det finns kollegor som utvecklat utbrändhet på grund av problemet med sjukskrivningar.

En lösning är att FK måste utbilda sin personal omgående i basal medicin. Det andra är att FK inte längre får betrakta alla patienter som exakt likadana avseende behov av sjukskrivning.

Huvudinlägg: Fredrik Walentin: Låt läkarna få hjälp att bedöma patienternas arbetsförmåga

Replik: Sven Halldin: Politikerna måste definiera helhetsansvaret i sjukskrivningsprocessen