Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-19 12:40

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/friends-arbetar-langsiktigt-for-att-fa-fram-metoder-mot-mobbning/

DN Åsikt

DN Åsikt. Friends arbetar långsiktigt för att få fram metoder mot mobbning

Friends har ibland använt sig av en äldre sammanställning för att beskriva framgångar i arbetet mot mobbning. För att bidra till ny kunskap har Friends genomfört sex olika forskningsprojekt med fyra universitet. Det är ett omfattande arbete som tar tid.

Återkommande syns Christer Olsson med ungefär samma inlägg i olika medier. Han är kritisk till stiftelsen Friends i allmänhet, men i synnerhet till att Friends ibland använt sig av en äldre sammanställning för att beskriva framgångar i arbetet mot mobbning.

Friends är en icke vinstdrivande stiftelse som har arbetat mot mobbning och diskriminering i över 20 år. Friends är i huvudsak en kunskapsorganisation med uppdrag att utveckla, sprida och implementera kunskap och arbetssätt utifrån varje verksamhets särskilda behov för att kunna minska mobbningen.

Under åren har arbetet kontinuerligt utvecklats utifrån den senaste forskningen tillsammans med de skolor vi samarbetat med. För att bidra till ny kunskap genomför Friends ett antal forskningsprojekt med flera universitet, men arrangerar och deltar också vid vetenskapliga konferenser och mötesplatser för att främja tvärvetenskaplig kunskapsutveckling.

Vårt stöd till skolor, förskolor och idrottsföreningar handlar inte om att förespråka en särskild metod, utan om att ge råd och stöd i det systematiska kvalitetsarbete och underlätta för verksamheter att bedriva ett förebyggande och främjande arbete. Eftersom detta är baserat på bästa tillgängliga kunskap ser också arbetet helt olika ut på olika skolor.

Detta innebär också att det krävs omfattande studier för att utvärdera och ta reda på vilka arbetssätt som är effektiva för vilken typ av skolor och mot vilka typer av utmaningar. Vi har initierat sex olika forskningsprojekt med fyra olika universitet, varav flera är inriktade på utvärdering av olika arbetssätt för att kunna fortsätta utveckla vårt arbete.

Att utvärdera ett förändringsarbete som syftar till att ta reda på vad som fungerar, för vilken typ av skola, under vilka förutsättningar och mot vilka typer av problem är ett omfattande arbete som tar lång tid. Den utvärdering vi initierade 2015 pågår fortfarande, och förra året kunde vi initiera ytterligare ett omfattande utvärderingsprojekt där vi tillsammans med två kommuner via Örebro universitetet ska utveckla och utvärdera skolspecifika insatser.

Arbetet mot mobbning och diskriminering bland barn och unga ska inte ske baserat på känsla eller gissningar. För att ge skolor en praktisk möjlighet att tillämpa forskningen finns det ett stort behov att tillgängliggöra den på ett relevant och användbart sätt. Det krävs ett långsiktigt systematiskt arbete baserat på kartläggning, analys, utveckling, tillämpning och utvärdering så att skolan får ökad kunskap om vad som ger effekt i vilka situationer och under vilka omständigheter.

Hur gärna vi än vill finns det inga snabba lösningar, utan för att skapa ett samhälle där inget barn utsätts för mobbning behöver vi alla hjälpas åt och bidra med de kunskaper vi har. Då kan vi tillsammans göra skillnad.