Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-04-08 14:49

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ga-inte-till-tandlakaren-om-du-ar-sjuk/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Gå inte till tandläkaren om du är sjuk”

Foto: Anders Hansson

INSÄNDARE. Nationella riktlinjer till hur tandvårdspersonal ska förhålla sig till det nya cornaviruset måste snarast tillkännages. Gå inte till tandläkaren om du känner dig sjuk, skriver tandläkaren och medicine doktorn Maryam Bergstrand.

Sverige står nu inför ett av de största hoten mot sjukvården och samhället på länge. Det nya coronaviruset lämnar ingen oberörd.

Medan hälso- och sjukvården skyndsamt växlar om enligt nya riktlinjer och ändrar vårdflöden fortsätter tandvården i stort på inslagen väg. Tandvårdsaktörerna är många och på olika håll har man börjat dra olika slutsatser om hur man ska hantera pandemisituationen.

Alla gör sitt bästa med de medel som står till buds. Samtidigt tillhör tandvårdspersonal en yrkesgrupp som löper avsevärd ökad risk för att insjukna i covid-19 med anledning av yrkets art. Därför är det önskvärt med uppdaterade och vägledande riktlinjer från ansvariga myndigheter till personalen inom tandvården.

Inom tandvården är man van att utföra behandlingar med strikta hygienrutiner för att förhindra att smittspridning sker. Men nu står tandvårdspersonalen precis som sjukvårdspersonalen inför en ny utmaning.

De strikta hygienregler som används räcker inte längre till om man vill vara förvissad om att personalen inte insjuknar i covid-19 (orsakat av det nya coronaviruset Sars-Cov-2). Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta. En stor del av det arbete som utförs i tandläkarstolen kan vara aerosolgenererande (innebärandes att småpartiklar av vätska hamnar i ett gasliknande tillstånd och svävar fritt i rummet likt en osynlig dimma). Det innebär att det föreligger ökad risk för smittspridning.

Enligt rekommendation från världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten bör arbete som är av aerosolgenererande art begränsas till att ske med användning av skyddsmask FFP2 och FFP3. Dessa skyddsmasker har en filterfunktion som i högre grad filtrerar bort viruspartiklarna och bättre skyddar bäraren.

Om detta går det att läsa om i Folkhälsomyndighetens ”Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19” som är riktad till hälso- och sjukvården. Därtill följer ytterligare strikta förhållningsregler gällande skyddsutrustning. Men nya riktlinjer har ännu inte lämnats till tandvården.

På vissa håll sker fortfarande tandvården med de basala hygienregler som grund (utan ytterligare tillägg). Vanligtvis ger det relativt bra skydd, men nu befinner vi oss i en extraordinär situation.

Tandvårdspersonalen försöker som smittskyddande åtgärd förvissa sig om att patienterna som inkommer inte har feber, hosta eller luftvägsbesvär. Men allt eftersom tiden går inkommer allt fler rapporter – till exempel i tidskrifterna Science, New England Journal of Medicine och Nature – som visar att en person kan vara smittförande för covid-19 innan symptom börjar visas.

Viruset finns i saliven och risken vid en aerosolgenererande behandling kan bli att behandlaren själv blir smittad, eller för den delen att smittan sprids vidare till andra som besöker kliniken. Denna risk ökar i takt med att samhällsspridningen av covid-19 ökar.

Vid dialog med kollegor är det uppenbart att många vill kavla upp ärmarna och bidra i kampen mot pandemin. Flera har framfört önskemål om att kunna vara behjälpliga för provtagning av patienter eller på annat sätt försöka hjälpa till inom sjukvården.

Vissa vårdgivare, däribland Folktandvården i Stockholm, väljer nu att begränsa sin verksamhet tillfälligt till att endast ta emot akutpatienter och därmed skänka materiel samt skyddsutrustning till den behövande sjukvården.

Många bäckar små. Något som är helt visst är att önskan att vilja sluta upp för att hjälpa till är stor. Detta kan vara värt att ha i åtanke om regeringen funderar över möjligheten att utöka Socialstyrelsens uppdrag till att förutom handhavande/säkerställande av tillgång till sjukvårdsmaterial även inkludera koordinerande av frivilligpersonal som kan stödja sjukvården där och när det är lämpligt. Många vill bidra och tillsammans är vi starka.

Det är av vikt att nationella riktlinjer riktade även gentemot tandvårdspersonal allra snarast tillkännages. I väntan på ytterligare detaljerade besked ber vi, alla yrkesverksamma inom tandvården, att ni våra kära patienter avbokar besöken om ni känner minsta tecken på sjukdom.

Socialstyrelsen har erbjudits möjlighet att svara på insändaren, men ”avstår från att svara” (Petra Berg, pressekreterare på Socialstyrelsen, i mejl till DN Åsikt).

 

 

.