Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-17 19:56

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ge-oss-bibliotekarier-mer-att-gora-i-skolan/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Ge oss bibliotekarier mer att göra i skolan”

Foto: Jessica Gow/TT

Om fem månader är jag utbildad bibliotekarie och finns snart ute bland eleverna – ge mig mer att göra! Bibliotekarierna är en outnyttjad resurs. Det är dags att ytterligare definiera vårt uppdrag, skriver studenten Alva Franzon.

Rätta artikel

Statsminister Stefan Löfven vill att det ska bli lättare för akademiker att bli lärare. Men det finns redan en annan outnyttjad, akademisk grupp i skolan: skolbibliotekarierna. Det är dags att ytterligare definiera vårt uppdrag och låta oss bli en del av lösningarna på fler områden än läsning. 

Astrid Lindgren har rätt i att ” barn skapar mirakel när de läser”. Det är inte bara ett subjektivt uttalande av en av världens främsta författare av barnlitteratur; de möjligheter läsning för med sig är lika många som det finns böcker. Fördelarna ett läsande barn har är många och påverkar det sociala livet, den personliga utvecklingen, chanserna att lyckas med samhällets såväl som egna uppsatta mål och mycket mer.

Stefan Löfven gjorde rätt i att låta Astrid Lindgrens formulering av det vi vet är sant om läsning ligga till grund när han i r egeringsförklaringen definierade det som ett politiskt mål att öka antalet utbildade bibliotekarier i skolorna. 

Men skolbibliotekarier kan skapa fler mirakel än så.

Jag läser sista terminen på en biblioteks- och informationsvetenskaplig masterutbildning. Om fem månader är jag en av de utbildade bibliotekarier Löfven vill ha ute bland svenska elever. Jag längtar.

Både efter att få vara den som sätter rätt bok i handen på en elev för att uppmuntra läslust och läsflyt. Men också efter att få vara något mer för svensk skola än ”bara” litteraturfrämjare.

Statsministern vill underlätta för akademiker att välja läraryrket, som ett svar på låga antagningsnivåer vid lärarutbildningarna. Jag är också akademiker och finns ute bland eleverna på ännu kortare sikt – ge mig mer att göra! 

Sakta, men säkert, blir skolbibliotek en självklarhet på skolor runt om i landet. I den senaste uppdateringen av skollagen har det gjorts tydligt att alla elever ska ha tillgång till ett sådant. Den reviderade läroplanen som blev tvingande från juli förra året fastslår att skolbiblioteket ska användas i undervisningen för att stärka elevernas ”språkliga och digitala kompetens”. 

Många utbildade bibliotekarier är, precis som jag, också informationsvetare. Vi har studerat effekterna av och orsakerna till samhällets olika system för kategorisering och katalogisering.

Bättre än andra ska vi kunna förstå och förklara dagens informationssamhälle. Förutsättningar finns att ge konkreta uppdrag till skolbibliotekarier som rör annat än litteratur och läsning.

I flera av de mål som radas upp i regeringsförklaringen hade skolbibliotek kunnat vara en del av lösningen: för ett ökat kunskapsfokus i skolorna, för stärkta sär- och resursskolor, en effektivare integration, ökad likvärdighet i skolan med mera. 

Bibliotekarierna är en outnyttjad resurs som i många fall gör ett jättearbete med just de skolfrågor Löfven lyfter som viktiga, men utan att uppdraget definierats ordentligt uppifrån. 

Det är dags för regeringen att klargöra vad det egentligen är jag ska uträtta i mitt framtida yrke. Jag vill inte att mina, och mina kollegors, arbetsuppgifter ska baseras på gissningar om var resurser behövs. 

Ge mig mer att göra! Men var tydlig! 

Jag kan och vill vara en självklar del av svensk skolpolitik på fler områden än läsning. För precis som Stefan Löfven nämnde så växer människor med höga krav och stora möjligheter.