Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-17 09:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/godkanda-lakemedel-ger-sakra-och-effektiva-behandlingar/

DN Åsikt

DN Åsikt. Godkända läkemedel ger säkra och effektiva behandlingar

Debatten på DN.Åsikt om möjligheterna att få tillgång till nya läkemedel är givetvis mycket välkommen. De senaste åren har en rad initiativ tagits, både nationellt och internationellt, för att både stimulera utveckling av nya läkemedel och för att dessa snabbare också ska kunna nå patienterna.

Utgångspunkten för all farmakologisk behandling är att den ska ske med läkemedel som är utprövade och godkända enligt de krav på effekt och säkerhet som gäller.

Det är alltid läkemedelsföretaget som ansöker om ett godkännande av ett läkemedel. Innan Läkemedelsverket kan godkänna ett läkemedel ska nödvändiga djurstudier och kliniska patientstudier ha genomförts för att visa att läkemedlet är säkert och ger avsedd effekt i patientgruppen. Läkemedel godkänns för ett eller flera specifika användningsområden (sk indikationer). När läkemedlet har en positiv balans mellan nytta och risk för den avsedda patientgruppen godkänns läkemedlet.

Utveckling, prövning och godkännande av läkemedel är en process som tar många år. Det är därför vanligt att både sjukvård och patienter visar stort intresse för nya läkemedel, trots att de ännu inte är fullt utprovade och godkända för användning.

Regelverket för läkemedelsområdet är omfattande, och det finns idag flera möjligheter för vissa patienter att behandlas med läkemedel som inte är godkända, till exempel genom licensförskrivning. Flera krav måste dock vara uppfyllda, och ansvaret för att behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet ligger slutligen på den förskrivande läkaren.

Som tidigare lyfts fram i denna diskussion så ska all medicinsk behandling baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, allt för att patienter ska få effektiva läkemedel och inte utsättas för onödiga risker. Det är angeläget att patienter snabbt ska få tillgång till nya effektiva och säkra läkemedel, utan att vi för den sakens skull tvingas göra avkall på de krav på effekt och säkerhet som idag ingår i godkännandeprocessen.