Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-17 19:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/hogskolan-sviker-studenter-som-behovs-mot-brotten/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Högskolan sviker studenter som behövs mot brotten”

Foto: Bertil Ericson/TT

Trots bristen på kriminologer ställer Högskolan i Kristianstad på kort varsel in den tredje och examensgrundande kursen. Studenter kan krävas på återbetalning av studielån utan möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, skriver studenten Therese Eliasson.

Rätta artikel

Inför höstterminen har Högskolan i Kristianstad (HKR) beslutat att pausa kursen Kriminologi 3 på distans. Orsaken till åtgärden sägs vara ekonomiska besparingskrav, men som student undrar man hur väl dessa besparingar slår.

HKR har erbjudit möjligheten att studera kriminologi på halvfart på distans med formen av tre delkurser om vardera 30 högskolepoäng (en termin). Tillsammans kan dessa kurser utgöra basen för en kandidatexamen i ämnet.

För många utgör alltså den tredje delkursen en avgörande pusselbit för examen och steget ut i yrkeslivet. För de studenter som i vår läser andra delkursen är därmed vägen till examen blockerad. Något alternativ till tredje delkursen, som också involverar en examensuppsats motsvarande 15 hp, ges inte heller på något annat lärosäte i landet.

Från högskolan har vi fått beskedet att delkurs tre troligen kommer ges igen till hösten 2020, men för den som väntar på examen för att ta steget ut i yrkeslivet är den väntan alltför lång. Väntan drabbar studenter som redan investerat två år av studier på hel- eller deltid, och ett stort engagemang i sin utbildning.

Vissa studenter har till och med lagt ner nästan sex års halvtidsstudier för att nå denna examen eftersom en kandidatexamen, utöver 90 poängs huvudämne (tre terminer), även ska inrymma 90 poäng andra ämnen.

Många studenter har av skilda skäl inte möjlighet att studera i annan form än just på distans; en studieform som nu missgynnas betänkligt. Flera av dessa studenter kan nu inte bara stå utan en examen utan även en ekonomisk utkomst till hösten eftersom det inte alltid är lätt att få ett jobb utan en högskoleexamen.

Ett flertal av dessa studenter kanske inte har möjligheten att läsa någon annan kurs emellan eftersom studiebidrag och studielån inte räcker till.

En annan aspekt är återbetalningsreglerna till Centrala studiestödsnämnden (CSN). En student blir återbetalningsskyldig vid det årsskifte som inträffar närmast efter att det gått sex månader sedan studenten fick sin senaste utbetalning.

Denna sexmånadersdispens ges endast en gång. Har en student en gång blivit återbetalningsskyldig och sedan fortsätter studera träder återbetalningsskyldigheten in direkt månaden efter att studenten avslutat sina nya studier.

Det innebär att de som har CSN som enda inkomst står inför ett orättvist val. Ska man ta ett års uppehåll från studierna i väntan på att kursen Kriminologi 3 ska ges igen, och därmed ramla in i återbetalningsskyldighet till CSN och tappa möjligheten till denna sexmånaders-dispens efter avslutade studier, eller ska man läsa strökurser i väntan och förbruka flera veckors studiemedel?

I ett större perspektiv undrar man naturligtvis hur samhällsekonomiskt detta är i en situation där efterfrågan på kriminologisk kompetens dessutom ser ut att öka.

Vi förstår, och beklagar, att verksamheten måste anpassas efter anslagen, men vi kan för våra liv inte förstå poängen med att ställa in den sista delkursen av tre. Ekonomiska besparingar borde rimligen kunna göras genom att pausa exempelvis kurser som innefattar första eller andra kursen i ordningen.

Det logiska vore att i stället göra ett tillfälligt uppehåll med delkurs ett.