Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Höjda löner är inte hela lösningen

Lärarnas och elevernas stigande ohälsa kan inte sköljas bort med mer pengar på kontot. Lärarlönen måste höjas till en rimlig nivå, men stöd såsom digitala hjälpmedel är minst lika viktiga att införa om lärarna ska kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag – att möta eleven.

Skolans problem handlar i grunden inte om att lärarlönen är för låg. Det är viktigt att prata lön, inte minst för lärare och lärarförbundet givetvis, men först och främst måste man fråga sig vad lärandet handlar om. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman säger i Horisonten 7/9 att det allra mest väsentliga i skolgången är "den levande kontakten, den fördjupade relationen människor emellan."

Problemet i skolan är att den är en överbyråkratiserad verksamhet med dålig arbetsmiljö, vilket går ut över samspelet mellan lärare och elever. Istället för att lärarna får ägna sig åt sitt kärnuppdrag, äts tiden upp av administrativa sysslor. Samtidigt är arbetsbelastningen och stressen orimlig, och regeringen måste presentera åtgärdspaket för att minska sjukfrånvaron i skolorna.

Lärarnas ohälsa och brist på tid kan inte sköljas bort med mer pengar på kontot. Pengar är inte alltid svaret. Arbetsgivarna i skolan måste också arbeta förebyggande, låta lärarna få återhämta sig och ändra arbetssättet. Precis som undervisningen inte bara handlar om en rent instrumentell kunskapsöverföring handlar inte heller lärarjobbet om pengaöverföring, utan om att också se människan.

Det stämmer inte att lärarna ensamma har förmågan och kunskapen kring vad elever behöver. De behöver inte vara så utelämnade i klassrummen som de är idag och bära hela lasset. Även forskare, rektorer, föreläsare och systemutvecklare har stort intresse av att känna till vilka undervisningsmetoder och läromedel som har bäst effekt på elevers resultat.

Lärare har fullt upp idag och något måste tas bort för att de ska kunna göra sitt uppdrag ännu bättre. Det är skolledarnas ansvar att förse lärarna med rätt verktyg och möjligheter att undervisa, samtidigt finns det ett stort behov, enligt den senaste PISA-studien, att lärare får mer kännedom om hur IT ska användas pedagogiskt för att lärandet just ska kunna förbättras.

Datalogiskt tänkande är idag lika viktigt att lära sig som att läsa, skriva och räkna. Allt komplexare problem kräver att datorer hjälper till och den digitala utvecklingen som förändrar hela samhället erbjuder både fantastiska möjligheter och stora utmaningar för skolan. Det finns dock ingen tvekan om att framtidens samhälle kommer att kräva digitalt kompetenta medborgare och att IT är ett område som måste prioriteras.

Lärarna kan inte fortsätta arbeta ihjäl sig som de gör idag, oavsett lön. De behöver inte arbeta för mer pengar, utan arbeta smartare. De behöver därför vägledning i hur man bäst arbetar för att använda digitala hjälpmedel på ett genomtänkt sätt och skolledarna behöver satsa mer på att datorerna fylls med något vettigt. Elevernas framtid hänger på vad skolan satsar på så det är viktigt att inte distraheras av flash och låga priser, utan att satsa på kvalitet. IT-gymnasiets rektor Lydia Folke säger det pricksäkert: "Elever blir inte bättre läsare av att spela Candy crush."

Skolproblemet handlar inte bara om lärarna utan även om eleverna. Hela den levande kontakten i skolan måste tillgodoses. Det är därför viktigare än någonsin att fullända digitaliseringen, så inte alla dyra datorer nu bara står tomma och oanvända i klassrummen. Den nya tekniken kan inte bara bidra till att flippa klassrummet och göra eleverna mer aktiva och engagerade. Den kan också avlasta rollen som ämnesförmedlare så läraren kan ägna mer tid åt eleven och mindre tid åt att förbereda lektioner. Tekniken löser också demokratiproblemet i klassrummet. Traditionellt har lärare undervisat i en takt som passar de som lär sig snabbast, men i ett flippat klassrum kan lärarna med hjälp av digitala verktyg erbjuda en individualiserad undervisning som utgår från elevernas egna behov. Teknikens största styrka är inte instrumentell, utan att den bidrar till en fördjupad relation människor emellan.

Det är viktigt att rätt förutsättningar finns på plats i skolan - inte bara monetära utan även digitala - för att lärare ska kunna göra sitt jobb och möta eleven. Idag och imorgon. IT är en självklarhet i arbetslivet, så varför inte i klassrummet där lärarna jobbar? Om läraryrket ska kunna göras mer attraktivt måste även det hänga med i tiden och inte behandlas som en utböling på arbetsmarknaden. Det betyder givetvis att lönen måste höjas till en rimlig nivå, men också att digitala hjälpmedel måste införas på ett genomtänkt och ordentligt sätt, inte för att ersätta läraren utan för att hjälpa henne få en dräglig arbetssituation. Lärarnas och elevernas stigande ohälsa måste motverkas i grunden. Den försvinner inte av extra löneökningar.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.