Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

”Illojala” svenskar straffas inte om SD kommer till makten

SD-gruppledaren Mattias Karlsson i talarstolen under partiet valkonferens i Stockholm den 17 mars.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
SD-gruppledaren Mattias Karlsson i talarstolen under partiet valkonferens i Stockholm den 17 mars. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Skrivningen i Sverigedemokraternas principprogram om att den svensk som överger sitt språk, sin kultur och sin lojalitet kan upphöra att vara svensk innebär inte att en sådan person skulle straffas om SD kom till makten. Alla svenska medborgare ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter alldeles oavsett om man ser sig som en del av den svenska kulturella gemenskapen eller ej.

Thomas Alm frågade sig i ett inlägg DN Åsikt den 20 maj ”Vad händer en 'illojal' svensk om SD vinner valet?”.  Det enkla svaret är ingenting – förutom att man får ett tryggare och mer välmående land att leva i.

Utgångspunkten är den filosofiska skrivelse i SD:s principprogram som säger att den icke-svensk som anammar vårt språk och vår kultur och som uppvisar en lojalitet med vårt land därigenom kan bli svensk och att den svensk som på motsvarande sätt överger sitt språk, sin kultur och sin lojalitet kan upphöra att vara svensk.

Alm försöker utifrån denna skrivning insinuera att svenska medborgare som inte lever upp till SD:s definition av svenskhet skulle riskera att straffas på något sätt. Att han ställer en sådan fråga kan bara bero på att han antingen är så oseriös att han inte läst det program han kritiserar, att han saknar den kognitiva förmågan som krävs för att förstå det han läser eller att han både läst och förstått, men ändå låtsas som motsatsen för att på ett ohederligt och grundlöst sätt kunna skrämma människor till att tycka illa om SD.

Det statueras väldigt tydligt i SD:s principprogram att vi gör en tydlig skillnad mellan tillhörighet till den svenska kulturella gemenskapen å ena sidan och på medborgarskap och medborgerliga rättigheter å den andra andra. Med andra ord, alla svenska medborgare ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter alldeles oavsett om man ser sig som en del av den svenska kulturella gemenskapen eller ej.

Likt många oikofober före honom tycks Alm ifrågasätta såväl existensen av som poängen med en svensk identitet och kulturell gemenskap. Det är tragiskt och i förlängningen också skadligt. Den gemensamma identiteten är grunden för vår välfärdsstat. Den befrämjar tillit, inre solidaritet, välstånd, demokrati, hemkänsla och trygghet. Utan den riskerar vårt samhälle, våra institutioner och vårt solidariska välfärdssystem att kollapsa.

Att Alm raljerar över konceptet att man kan upphöra att vara svensk förvånar mig. Det måste innebära att en person som ansluter sig till Islamiska staten, som uppmanar till heligt krig mot Sverige, som slutar att prata svenska, förtrycker kvinnor, mördar kristna och homosexuella och halalslaktar djur utan bedövning i Alms värld fortfarande är precis lika svensk som Astrid Lindgren var. Alternativt att Astrid Lindgren inte var svensk eftersom svenskhet överhuvudtaget inte existerar och aldrig har gjort det.

Det är i så fall en uppfattning som SD inte delar och som står på ytterst svag empirisk och vetenskaplig grund.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.