Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-27 11:44

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/inte-bara-lakaren-ska-bista-med-central-information/

DN Åsikt

DN Åsikt. Inte bara läkaren ska bistå med central information

Det inlägg undertecknad skrev ang behov av att andra professioner bedömer arbetsförmåga vid sjukskrivning har glädjande nog fått flera repliker som delvis instämmer, men också framför andra synpunkter.

Rätta artikel

Johan Pak bekräftar bilden att sjukskrivningsprocessen är problematisk. Han föreslår att Försäkringskassan handläggare skall utbildas i basal medicin och därmed bättre kunna göra sin prövning av sjukskrivningsrätten.

Sven Halldin föreslår att man tydligare definierar vem som har huvudansvaret i ett sjukskrivningsärende. Maria Sjödahl visar på den positiva erfarenheten från Holland där arbetsgivare med stöd av arbetsterapeut och företagsläkare fått ett ökat ansvar för sjukskrivningen. Jag är tveksam till om ett tydligare helhetsansvar i sig hjälper, kanske heller inte att vidareutbildning av handläggarna löser problemet. Företagshälsovård och mer arbetsgivaransvar låter klokt men hjälper bara de som har ett arbete, inte arbetssökande. Företagshälsovården är också starkt begränsad. Jag tror att det viktigaste är att rätt professioner kopplas in både för att rehabilitera patienten och för att ge ett bättre beslutunderlag till försäkringskassan.

Som jag uppfattat processen kring sjukskrivning är rollfördelningen både tidigare och i nuläget att sjukvården behandlar patienten, läkare tar fram ett intyg som fungerar som beslutsunderlag för Försäkringskassan som i sin tur prövar rätten till sjukskrivning utifrån det regelverk som påverkas genom politiska beslut.

Försäkringskassan har tagit fram foldern ”Vad ska ett läkarintyg innehålla?” i samarbete med bland annat SKL, Socialstyrelsen och Läkarförbundet. Man kan där bland annat läsa följande:  ”För att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut om rätten till sjukpenning, och för att patienten ska få en rättssäker handläggning, krävs ett tillräckligt beslutsunderlag”.

Eftersom Försäkringskassan faktiskt nu i högre grad efterfrågar detta tillräckliga beslutsunderlag uppstår problematiken att många patienter får avslag. I samma folder kan man läsa följande: m”Läkaren ska värdera och tydligt beskriva hur sjukdomen begränsar patientens förmåga till aktivitet, liksom hur omfattande konsekvenserna är. För Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning är informationen i detta fält den mest centrala.”

Min invändning är att det just är läkaren som bistår försäkringskassan med denna centrala information.

Från regeringen försöker man lösa sjukskrivningsproblematiken med rehabkoordinatorer och genom att som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll nyligen sa till SVT:  ”Försäkringskassan har fått extra resurser för att stärka kvaliteten i handläggningen, så att fler ska få sin arbetsförmåga bedömd och därmed få rätt stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete”. Jag anser att man trots dessa extra resurser eller vidareutbildning av handläggare inte kan bedöma arbetsförmåga genom att läsa ett intyg, det är enligt mig knappt möjligt för en läkare att göra denna bedömning med patienten närvarande i ett mottagningsrum. Försäkringskassan kan bara ta ställning till om beslutsunderlaget är tillräckligt för att bevilja sjukpenning med aktuellt regelverk.

Det är rimligt att beslutsunderlagen håller en hög kvalitet för en rättssäker och korrekt bedömning av rätten till sjukpenning det är dock sjukgymnaster (fysioterapeuter) och arbetsterapeuter som har bäst förutsättningar att göra bedömningen av patientens förmåga till aktivitet och konsekvenserna. Fördelen är att de dessutom i sin profession arbetar med att genom träning, anpassningar och hjälpmedel förbättra patienternas funktion i såväl fritid som arbete. Att integrera arbetsterapeuters och sjukgymnasterna i själva sjukskrivningsprocessen skulle sannolikt inte bara ge ett bättre beslutsunderlag till Försäkringskassan, det skulle också underlätta att långtidssjukskrivna fick hjälp med sina problem vilket bör vara det allra viktigaste.