Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Intolerans är ett större hot än böneutrop

I takt med den växande intoleransen, rasismen/kulturrasismen finns det en verklig risk att vi förlorar vår liberala demokrati och förvandlas till en intolerant enklav styrd av ”Fädernas kyrka”.

Den rasistiska och kulturrasistiska intoleransen växer i Sverige. Allt baserat på okunnighet, främst kanske okunnighet om vår grundlag och hur starkt skyddad religionsfriheten är.

Enligt 2 kap. 1 § första stycket i regeringsformen är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet. Religionsfrihet definieras enligt bestämmelsen som frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Förbud mot böneutrop strider mot Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som Sverige ratificerade 4 februari 1952. I artikel 9 står följande: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.” och ”Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.”

Tyvärr vill inte de som faller för den rädsla somliga sprider acceptera religionsfriheten eller de principer de mänskliga rättigheterna stadgar.

Detta är den reella risk vi tar om islamofobin segrar, att intoleransen för oss mot ett totalitärt samhälle.

Orden”Det handlar snarare om att det är risk att vi framledes kan komma att förlora vårt fria, sekulära och jämställda svenska samhälle” tycks bygga på en rädsla för teorin om Euroabia, att allt handlar om en medveten islamistisk attack. Det har gått ”troll” i det svenska medvetandet!

Svaret på frågan: ”Varför flyr man till ett land med en helt annan religion och med helt andra värderingar?” ligger kanske i att den svenska demokratins värderingar skyddar religionsfriheten.

I takt med den växande intoleransen, rasismen/kulturrasismen finns det en verklig risk att vi förlorar vår liberala demokrati och förvandlas till en intolerant enklav styrd av ”Fädernas kyrka”.

Hur är det med kristendomens ”heliga text” är den ett exempel på vad som hör hemma i ett jämställt, tolerant och sekulärt samhälle? Hur många har verkligen läst de ”heliga” orden? Låt mig avsluta med ett tolerant exempel ur fjärde Mosebokens kapitel 31, verserna 7 till 18.

Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del.” (31:17/18)

De citerade bibelorden ovan bör betänkas noga. De tillfångatagna midjanitiska mödrarna tvingades inte bara se sina söner och män dödas, de blev därefter själva genomborrade av svärd och spjut och dog plågsamt. De dog väl medvetna om att deras unga döttrar skulle begagnas som sexslavar av de gudstrogna soldaterna.

Påminner inte så lite om terrorgruppen IS härjningar, eller hur?

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.