Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Kan inte kyrkan åstadkomma en förändring?

Foto: Christine Olsson/TT
Foto: Christine Olsson/TT

Svenska kyrkan har tappat sin själ och dess företrädare lever inte som man lär. Medlemsavhoppen fortsätter och skandaler rullas upp – men trots detta sker ingen förändring inom organisationen.

Alla säger nu att det är bra att kyrkan granskas. Omdömeslösa resor som inte följer fastlagda policys fördöms enigt. Begångna fel ska rättas till och till slut kanske en eller annan ansvarig tvingas bort från sin tjänst. Kyrkliga företrädare tycks vilja göra små ytliga korrigeringar och sen återgå till normalläge så snart som möjligt. Organisationen har på många sätt tappat kontakten med sin upphovsman och centralgestalt, Jesus.

Jag har egna färska erfarenheter från att ha jobbat heltid i en församling under sex månader, 2015. Det var en otroligt dysfunktionell organisation som visade upp alla symptom som nu kritiseras i medierna. Och mer därtill. Men att det kan fortsätta att vara så, i den församlingen och många, många andra, bygger på att det är fördoldt. Vi har vaggats in i en tysthetskultur. Varför talar vi inte om den stora elefanten i kyrkans vardagsrum? Är det för att vi tror vi att det är omöjligt att åstadkomma förändring?

I den uppblossande debatten har kyrkans företrädare legat på defensiven och räddhågset svarat som de myndighetschefer de är. De är inte så framgångsrika i att försöka bibehålla eller helst stärka relationen till svenskarna i allmänhet och kyrkans medlemmar i synnerhet. Var är den inkännande kommunikationen som ”vanligt folk” kan ta till sig? Hur ser den analys ut som visar de underliggande skälen till att det nu inträffade alls har kunnat äga rum? Varför ger kyrkans företrädare inte en mer självrannsakande och öppen redogörelse för en kultur som inte tjänar dess medlemmar?

Jag har jobbat som konsult kring etik och värderingar under snart 20 år. Nu ser jag de vanligaste fel organisationer som granskas brukar göra: De ansvariga i kyrkan pekar ut enskilda personer eller församlingar som syndabockar. Dessa undantag är just undantag som ska näpsas, sen är allt bra. Man missar att det som fastnar i granskningar nästan undantagslöst är sanktionerade i en rådande kultur, uttalad eller underförstådd. Det är lätt att se att kyrkan skulle behöva göra ett långsiktigt och grundligt värderingsarbete.

Så varför fröjdar sig anställda och politiker inom kyrkan genom att åka på internationella fotbollsmatcher, besök på lyxkrogar och bo på dyra hotell? Varför engagerar man sig inte kring höga skilsmässosiffror? Varför utbildar man inte bort rädsla och okunnighet kring döden och döendet? Varför lär man inte ut vad det innebär att vi är själar och hur dessa kan förstås och värnas? Varför gör man inte tydligt vilken samhällsanalys kyrkan bygger sitt agerande på? Varför kliver inte kyrkan i ord och handling fram mer välkomnande kring den invandringssituation vi har i Sverige idag? Detta skulle väl vara en relevant kyrka i tiden ha längst upp på agendan?

Kyrkan lever i en monopolbransch. Låt oss uttala detta. Antingen är man med i Svenska kyrkan eller så är man, med viss överdrift, inte med i något religiöst sammanhang alls. I alla monopolsituationer växer det fram korrumperade beteenden. Vår kyrka är inget undantag. Kyrkopolitikerna och de styrande ”tjänstemännen” kliar varandra på ryggen. Församlingarna styrs inte sällan av i grunden okunniga och kyrkligt oengagerade politiker. Dessa väljs av 13% av de röstberättigade medlemmarna, ja så generande lågt är valdeltagandet. Kyrkan lever alltså i en skendemokrati som gynnar en liten och krympande klick makthavare.

Svenska kyrkan saknar en uttalad krismedvetenhet trots att man tappar oändligt många medlemmar och de flesta viktiga nyckeltal pekar åt fel håll. Utan denna saknas förutsättningar till verkliga förändringar. Det är smärtsamt att som präst i denna kyrka nu ta bladet från munnen och berätta om många av de tokigheter som kyrkan rymmer. Jag gör det för att jag vill se en reformation av kyrkan. Det var 500 år sen sist. Det är hög tid att det sker en radikal förändring på nytt.

En vanlig fråga vi kristna ställer oss är; ”Vad skulle Jesus ha sagt?” I ljuset av vad som nu kommer fram hisnar man i det perspektivet.

Replik: Ragnhild Danell: En reformation sker inifrån inte utifrån

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.