Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-23 05:14

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/karnkraft-behovs-for-att-klara-elektrifieringen/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Kärnkraft behövs för att klara elektrifieringen”

Kärnkratsreaktorerna Ringhals 1 och 2 utanför Varberg. Foto: Adam Ihse/TT

SVAR PÅ INSÄNDARE. Kärnkraften behövs för att klara framtidens energiförsörjning. Om ett 20-tal år har elbehovet ökat kraftigt på grund av den pågående elektrifieringen, skriver civilingenjören Carl-Åke Utterström.

Tiden börjar rinna ut. Det är dags för drastiska strategiska grepp för att möta den förestående klimatförändringen.

Omkring år 2040-2045 kommer vi dessutom att behöva runt 60 terrawatttimmar mer energi än i dag på grund av den allomfattande elektrifiering vi står inför. Att då bygga ut undermålig vindkraft på 13 terrawattimmar och samtidigt lägga ner Ringhals 1 och 2 duger inte. Vi måste få en ansvarsfull och insiktsfull energipolitik utan något svammel om 100 procent förnybart.

Sveriges basindustri kräver mycket energi med en frekvens som är stabil. Detta är vad elsystemen är konstruerade efter och en större avvikelse skulle leda till en systemkollaps.

I det sammanhanget är vindkraft ett undermåligt verktyg. I förhållande till dagens vindkraft är därför kärnkraft billigt och tillför dessutom svängmassa till systemet, vilket vindkraft inte gör.

Ett så osäkert energisystem borde inte ingå i ett modernt lands energisystem. Framtidens alltmer kraftiga väderförändringar kommer dessutom att medföra att vindkraftverk stundtals måste stängas av. 

Låt landets energisystem vara planerbar kärnkraft. Ekvationen går annars inte ihop. Sabotera inte dagens svenska till 98 procent fossilfria system som också är en förebild för andra länder.

Låt väderkvarnarna, förlåt vindkraftverken, eventuellt utgöra ett komplement, men gärna inget annat. Dyrt, ineffektivt, råmaterialintensivt och medför fler dödsfall årligen än vad kärnkraften gjort under hela sin levnad.

Kärnkraft är dessutom relativt ofarlig. Dagens strålning från Fukushima ökar lungcancerrisken betydligt mindre än rökningen.

Titta i stället på indirekt de antal liv som räddas genom förbättrad luftkvalitet av minskade utsläpp från exempelvis transportsektorn (övergång till eldrift) och minskade hälsofarliga utsläpp från kolkraft. Genom ett globalt synsätt i stället för nationellt kan vi minska Europas kolkraft och vara ett föredöme för andra länder.

Den allomfattande elektrifieringen innebär också en kraftfull energieffektivisering med en mängd positiva hälsoeffekter i form av lägre omgivande ljudmiljö och därmed bättre stadsmiljö.