Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Karriärväg för lärare kan vara bra - om det görs rätt

Satsningar på skolan är bra, men de måste göras i enlighet med normala arbetsmarknadsregler. Här ingår satsningar på både karriärvägar, fortbildning och nya hjälpmedel.

Visst är satsningar på skolan bra, men då måste de göras så att de uppfyller normala arbetsmarknadsregler, förankras och blir accepterade av de inblandade. De hittillsvarande satsningarna, som förstelärare och lärarlönelyft, uppfyller inte på långa vägar de krav man måste ställa.

Visst kan det vara bra med en karriärväg för lärare. Men då måste de införas som nya tjänster som har tydliga, för alla kända krav på vad som krävs för att kunna få dessa tjänster. De måste sedan tillsättas genom ett normalt, öppet tillsättningsförfarande. Om de sedan som förr kallas adjunkter och lektorer eller om man vill införa nya namn som förstelärare, spelar mindre roll.

En annan satsning, som är nödvändig inom skolan, och också inoh lm en hel del annan offentlig verksamhet, är att arbetsgivaren har ansvar för att personalen har den kompetens som krävs för de tjänster de har. Detta innebär att det i arbetet ingår obligatorisk fortbildning, naturligtvis på ordinarie arbetstid och med normal lön. För lärare gäller det naturligtvis både inom pedagogik och i de ämnen som läraren undervisar. Vi vet ju att det händer mycket, både på det pedagogiska området och inom de olika ämnena.

Att införa datorer i undervisningen kan naturligtvis vara bra, men även här måste man börja med att utbilda lärarna i hur de skall användas inom undervisningen. Detta måste ha funnits med i den normala fortbildningen innan datorerna gör sitt inträde i klassrummen.

Vill vi sedan ha en likadan skola över hela landet, så finns ingen annan möjlighet är att staten tar över det fulla ansvaret. Att lägga ansvaret på kommuner gör med nödvändighet att man får olika regler och system. Sedan är det märkligt att rikspolitikerna hela tiden skall ”öronmärka pengar” och besluta om ”speciella satsningar” på området. Om skolan är en kommunal angelägenhet, så blir sådana ”satsningar” bara ett sätt att undergräva det kommunala självstyret.

Satsa på skolan, men gör det rätt!

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.