Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-17 09:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/konsdysfori-sprids-som-en-epidemi-pa-natet/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Könsdysfori sprids som en epidemi på nätet”

Foto: Mickan Palmqvist

INSÄNDARE. Könsdysfori sprids som en epidemi på nätet. En oberoende utredning bör ske av denna den sannolikt största sjukvårdsskandalen i Sveriges historia, skriver läkaren Sven Román, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri.

Könsdysfori har ökat explosionsartat, inte minst bland unga, under de senaste åren. Jag förfäras över den drastiska, oåterkalleliga och ovetenskapliga behandlingen. Detta är kanske vårt lands största sjukvårdsskandal någonsin.

Den 5 september skrev 17 föräldrar till barn med könsdysfori en artikel på DN Debatt om epidemin av könsdysfori bland barn och unga vuxna (18 till 25 år). De beskriver en epidemi där sociala kontakter spelar stor roll.

Inom psykiatrin är det vanligt att epidemier sprids socialt. Några andra exempel är ätstörning och självskadebeteende.

Den sociala spridningen har ökat och förenklats med internet. Det inleddes med kontakter via sms. Ökningen blev exponentiell genom framväxten av sociala medier. Utvecklingen tilltog med smarta telefoner.

När ätstörning och självskadebeteende började öka prövade vården sig fram när det gällde behandlingen. Jag ska exemplifiera med hur vi bemötte självskadebeteende, som kom i början av 1990-talet.

Initialt tvångsvårdade vi dessa ungdomar och hade konstant övervakning för att minska självskadandet. Det blev precis tvärtom.

Ungdomarna kände sig övervakade som om de satt i fängelse, ångesten ökade, självskadebeteendet eskalerade och blodet bokstavligen sprutade. Det blev många bältesläggningar och tvångsmedicineringar. 

Men vi lärde oss. Vi insåg att det var en stor smittspridning och försökte undvika inläggning i slutenvård.

Efter ett tiotal år visade forskning lovande resultat av psykoterapi. I dag är praxis över hela landet att behandla självskadebeteende med vetenskapligt förankrad psykoterapi. Ofta slutar patienterna att skada sig själva inom tre månader.

Från 2014 har remisserna till de sex könsdysforimottagningarna för barn ökat lavinartat. Stockholm tog 2013 emot 24 remisser, 2016 till 2018 kom det 197 till 239 remisser årligen, alltså en åtta till tiofaldig ökning på tre år, enligt en artikel i Expressen. 

Motsvarande ökning sker på alla mottagningarna i landet. Sannolikt har tusentals barn och unga vuxna fått könskorrigerande behandling de senaste fem åren.

Till skillnad mot epidemin med självskadebeteende prövar sig inte vården fram till rätt behandling. I stället införs på bred front en drastisk behandling med höga doser könshormoner och kirurgi av bröst och könsorgan. Detta trots att det saknas vetenskapliga belägg för dessa behandlingar av barn, och sannolikt även för unga vuxna.

Forskning visar att minst 75 procent av patienter med könsdysfori har annan psykiatrisk problematik. I gruppen barn och unga vuxna är det vanligt med autism, ätstörning, självskadebeteende och övergrepp. För alla dessa tillstånd finns evidensbaserad behandling. Ges sådan försvinner ofta även könsdysforin, för det är vanligt att den är sekundär till dessa tillstånd. 

Hjärnan genomgår stora förändringar under tonåren. Utvecklingen sker bakifrån och fram, och den del av hjärnan som mognar sist är pannloben. Här sitter förmågan till helhetstänkande, inlevelse och omdöme. Hjärnan är färdigutvecklad först vid 25 till 30 års ålder. 

Då könsdysfori ofta är sekundär till psykiatriska tillstånd som det finns evidensbaserad behandling för och könskorrigerigerande behandling saknar vetenskapligt stöd för unga, bör all könskorrigerande behandling för patienter som är yngre än 25 år upphöra.

En oberoende utredning bör ske av den sannolikt största sjukvårdsskandalen i vårt lands historia.