Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Kristendomen är splittrad och i grunden odemokratisk

Det finns inte en kristen kyrka, utan över 8.000, med olika tolkningar av den ”heliga text”. Det finns kristna kyrkor (sekter) där medlemmarna tvingas leva i ett parallellsamhälle, där till exempel kvinnorna lever helt underställda mannen och bär huckle och kjol enligt en strikt klädkod.

Idén om att kristendomen utvecklats till en demokratisk religion bygger på tanken att kristendomen är en kulturell enhet, likartad i syn på den liberala demokratins grundprinciper. Men så är det inte. Den kristna religionen är splittrad i en mängd riktningar. Många är direkt odemokratiska.

Det finns inte en kristen kyrka, utan över 8.000 olika, med egna tolkningar av den ”heliga text”. Bara i Sverige har vi fler än 50 varianter. Det finns kristna kyrkor (sekter) där medlemmarna tvingas leva i ett parallellsamhälle, där till exempel kvinnorna lever helt underställda mannen och bär huckle och kjol enligt en strikt klädkod.

Tanken på en demokratisk ”fädernas kyrka” bygger på en selektiv och okunnig syn på vad den kristna religionen är och hur splittrad densamma är.

Att en ateist läst Bibeln är inget märkligt. Det handlar om kunskapstörst och försök till förståelse/insikt om den symboliska sagans värld.

Att den initiala debattören saknar insikt om kulturrasismen står jag också lite frågande till, då begreppet borde vara välkänt. Diskrimineringsombudsmannen beskriver kulturrasismens ideologi så här: ”Efter andra världskriget, i takt med att idén med olika biologiska raser blev kontroversiell, har begreppet kultur fått ökad betydelse i rasistiska resonemang. Forskare brukar tala om så kallad 'kulturrasism'. I stället för att utgå från biologi, används kultur som förklaringsmodell till hur människor är och vad de gör. Kultur ses som något fast och oföränderligt. Retoriken och syftet med uppdelningen är dock densamma som när man talar om biologiska raser. Stereotypa föreställningar om olika etniska gruppers kultur som väsenskilda och oförenliga med exempelvis den ”svenska” kulturen ligger till grund för kulturrasismen. Kulturer ses som oföränderliga och i mångt och mycket avgörande för en persons egenskaper.”

Kulturell rasism bygger på idén om nationen som en kulturell enhet och uttrycker rasistiska principer och tankar om essenser och rasmässiga "väsen", färdigheter och förmågor nedärvda genom kulturella praktiker och kulturell tillhörighet, varigenom skillnader mellan människor (kulturella och andra) förklaras. Kulturrasismen syftar på kulturer i stället för folkslag och skiljer sig därvidlag från den biologiska rasismen.

Den kulturella rasismen omfattar en betraktelse av en etnisk grupps/rasgrupps kulturarv som överstående en eller flera andra kulturers. Exkludering av ”den andre” blir därav viktig eftersom den kulturellt annorlunda blir ofrånkomligt problematisk för den ”nationella identiteten”.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.