Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-20 19:06

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/kulturkrock-mellan-forsakringskassan-och-sjukvarden/

DN Åsikt

DN Åsikt. Kulturkrock mellan Försäkringskassan och sjukvården

Visst kan samarbetet mellan Försäkringskassan och sjukvården bli mycket bättre.

Rätta artikel

Replik till Lars-Åke Brattlund som företräder Försäkringskassan (FK).

Efter att ha läst Lars-Åke Brattlunds inlägg om önskat förbättrat samarbete mellan sjukvården och FK stärks min uppfattning ytterligare om det stora behovet hos FK att utbilda handläggarna i basal sjukvård. Via inlägget enligt ovan framträder den stora "kulturskillnaden" mellan skjukvården och FK.  Vi talar olika språk.

I journalanteckningar beskrivs patienters problem i medicinska termer, vilket utgör stommen i dokumentationen. Jag kan förstå att handläggare på FK med bristfällig medicinsk utbildning kan ha uppenbara svårigheter att förstå vad som anges i sjukintygen. Exempel: Jag har opererat en patient med en fusion/steloperation i ryggen. Då det inte finns 100 procent garanti att patienten blir fullständigt återställd uppstår frågor om när patienten åter blir arbetsför samt att om patienten kan återgå till sitt ursprungliga arbete. Helt adekvata frågor från den kamerala myndigheten.

Men då kirurgi är baserat på biologi som vi med en viss statistisk underbyggnad kan stödja oss mot så kan vi ge en viss prognos. Men denna prognos/resultatet framträder ibland inte förrän längre fram i rehabiliteringen då nervstrukurer återhämtat sig så gott de har kunnat efter pre operativ trängsel. I det här skedet inkommer trots uppgifter om behovet av lång rehabilitering som angivits i sjukintyget frågor enligt ovan. Dessa frågor blir svåra att besvara. FK:s förståelse för komplicerade biologiska skeenden förefaller ibland väldigt begränsad, sannolikt på grund av bristande medicinska kunskaper. Handläggaren har då endast FK:s eget medicinska underlag avseende sjukskrivning för olika diagnoser att luta sig emot. Vilket vi inom professionen tidigare påtalats vara mycket fyrkantigt och saknar all form av flexibilitet. Det vill säga inbyggt hänsynstagande till biologiska skeenden.

För att ett ökat samarbete ska kunna komma tillstånd mellan sjukvården och FK måste "kulturskillnaden" minska. Om det behövs ett bättre underlag för politikerna via beredande tjänstemän för att ge FK bättre och mer anpassade direktiv så må det ske snarast, utan politiska långbänkar. Både patienter och läkare lider i den uppkomna situationen.

Lars-Åke Brattlund enligt min uppfattning framför "försiktigt" önskemål om förbättring föreslår jag att han lyfter frågan till närmaste chef för en snar bra genomlysning av den besvärliga situationen. Vi inom sjukvården ska givetvis också bidra med det vi kan. Men eftersom bedömningen/beviljandet av utbetalning av sjukpenning nu beslutas av myndigheten så uppfattar jag att bollen ligger där i första hand.