Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-23 13:14

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/lakare-behover-mer-utbildning-for-att-forsta-smarta/

DN Åsikt

DN Åsikt. Läkare behöver mer utbildning för att förstå smärta

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många människor missförstås i vården. Läkare kan uppfatta människor sjuka när de försöker skapa mening med symtom som rop på hjälp. Fenomenologin kan hjälpa läkare att utveckla kunskap för att förstå vad människor vill säga. Därför behövs kompletterande utbildning för läkare.

Långvarig smärta är plågsam för många. Kroniskt smärtsjuka människor kräver omfattande medicinska resurser.

Ändå skrivs lite om den kunskap läkare behöver för att tidigt och effektivt kunna förhindra kronisk smärta. En smärtsam upplevelse kan dölja ett personligt dilemma. Vetenskapliga studier av subjektivitet finns. I naturvetenskapligt vägledd verksamhet saknas redskap, begrepp och intresse för värdering av patienters upplevelser. De kan inte mätas eller vägas. Smärta kan bara kännas och förstås av den som har ont. Allmänläkare behöver särskilt slag av kunskap.

Kompletterande medicinsk teori bör komma in tidigt i utbildningen. Den kan göra läkare mer beredda att se vad människor vill säga. Symtom kan visa annat än sjukdom. En ny teori kan utvidga läkares kunnande och göra deras naturvetenskapligt vägledda hållning mer precis. Vården behöver allmänläkare som tidigt kan se om patienten är sjuk eller om ohälsan gömmer behov av andras förlösande förståelse. Sådan hållning kan skapas. Teorier finns.

Patienter på vårdcentraler vill ofta veta orsaken till sin ohälsa och få den behandlad. Också livshändelser kan ta sig kroppsligt uttryck. Vad kan läkare göra som inte förstår patientens upplevelse och inte kan förklara symtomens orsak?

Både läkares och patienters perspektiv på ohälsa är format av filosofen Descartes, som på 1600-talet fann en själ i människans kropp. Newton, en annan filosof, skapade i slutet av samma århundrade grunden för vår tids vetenskap. Freud, en filosofiskt intresserad neurolog, gapade över alltför mycket. Han påstod att en materiell kropp kan påverka sin själ och vise versa. Detta mysterium har fått naturvetenskapligt utbildade läkare att skapa nya diagnoser utan teoretisk grund. Tudelningen av människan i kropp och själ har gjort att läkare kan behandla människor rationellt utan att störas av deras personliga upplevelser.

Modernare filosofer, till exempel Husserl, har utarbetat en tankevärld där inga vetenskapligt markerade gränslinjer finns mellan subjekt och objekt, medvetande och kropp, upplevelser och fakta, vara och göra mm. Läkare kan lära sig fenomenologins tankemodell. De kan sedan hjälpa människor att komma till ny insikt om grunder till sin ohälsa.

En människa vill gärna känna sig förstådd hos läkare. Sin kropp känner hon bäst av allt och hon vet att läkare har kunskap om kroppar. Hon visar sig med sin onda rygg. Om hon möter en enbart naturvetenskapligt utbildad läkare löper hon risk att bli diagnostiserad ryggsjuk. Hon riskerar få mer ont varje gång hon i fortsättningen söker.

Symtom kan vara mer än tecken på kroppslig sjukdom. Läkare med mer än naturvetenskaplig utbildning kan hjälpa patienter att förstå att också personliga dilemman kan ta sig kroppsliga uttryck. Både vårdens ekonomi och patienters hälsa gagnas av att läkare tidigt lär sig att se skillnad mellan symtom och personers kaotiskt kommunicerade försök att via sjukdomsupplevelse återskapa sin hälsa.