Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Lärare, så hjälper du oss underlätta våra barns skolgång

Som lärare har du en av samhällets viktigaste uppgifter. Vi har stort förtroende för din kunskap, och vet att din arbetssituation är krävande. Vi vill inte ge dig några råd, för vi litar på din kompetens. Men vi vill gärna be dig om hjälp med nio saker, som vi tror kommer att underlätta för oss alla. Vi tror att alla vinner på att lägga energin på samarbeta och hitta lösningar, istället för att skylla på varandra.

Kära lärare,

Vi representerar en grupp föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (till exempel ADD, ADHD och autism). Några av oss har högpresterande barn som håller ihop i skolan, men som bryter ihop av pressen när de kommer hem. Andra har barn som inte längre går till skolan alls, för att deras ångest har tagit över. En del av oss kämpar för att hantera ett livspussel med flera barn och heltidsarbete, medan andra är sjukskrivna på grund av utmattning. Vi tar alla ansvar för våra barns skolgång efter bästa förmåga, och vi har alltid, alltid lite ont i magen för att vi upplever att vi inte gör tillräckligt. Våra barn passar nämligen inte in i skolans mall för inlärning.

Som lärare har du en viktig uppgift. Våra barn ser upp till dig, och tillbringar en stor del av sin vardag med dig.  Vi har stort förtroende för din kunskap, och vet att din arbetssituation är krävande. Vi vill inte ge dig några råd, för vi litar på din kompetens. Men vi vill gärna be dig om hjälp med nio saker, som vi tror kommer ge oss bättre förutsättningar att hjälpa våra barn.

1. Om vi ser till att våra barn lägger sig i tid, och att digitala redskap är nedsläckta för natten, kan du då ha förståelse för att det finns barn som trots detta inte kan sova, och att somliga, trots tio timmars sömn, har nått gränsen för utmattning redan efter ett par timmar i skolan?  Det går inte att lära sig nya saker om man är trött, och då kan man behöva anpassa situationen därefter.

2. Om vi gör allt som står i vår makt för att få våra barn till skolan, ser du då till att de mår bra i klassrummet, och inte utsätts för stress eller situationer som framkallar ångest? Hur gärna vi än skulle vilja det kan vi inte säga upp oss från våra arbeten för att vara elevassistenter till våra barn (även om vissa av oss faktiskt har tvingats just till detta).

3. Skolans kursplaner är mycket mer komplexa än när vi själva gick i skolan. Därför händer det att varken vi eller våra barn förstår vad som förväntas av oss. Dagens skola ställer höga krav på förmågan att planera, strukturera och organisera. För just våra barn är det i stort sett omöjligt att överblicka och planera en hel termins skolarbete. Vi ber dig om förståelse för den stress och ångest det skapar.

4. Eleverna får dagligen mängder av information om bland annat läxor och prov. Kan du hjälpa oss och våra barn genom att även lägga in informationen i de digitala systemen, och inte bara lämna ut den muntligt och förvänta dig att våra barn ska komma ihåg den?

5. Vi talar väl om dig, men hoppas att du också har förståelse för att alla, även vi föräldrar, har olika förutsättningar (för vi är också människor). Vissa av oss förmår mer än andra, helt enkelt.

6. Om vi bokar en tid för ett möte med dig, ser du då till att komma till mötet med en vilja att försöka förstå vårt perspektiv? Om vi lyssnar på dig, och tar till oss av dina råd, kan du också ha förståelse för att vi känner våra barn bättre än du, och ofta har en helt annan bild av verkligheten än du har?

7. Ingen ska behöva uppleva hot på sin arbetsplats. Vi föräldrar måste däremot ha möjlighet att vända oss till högre instans när vi upplever att våra barn inte får stöd, trots att vi påtalat behovet gång på gång.  Du ska också veta att våra nattliga, ogenomtänkta mejl inte skrivs av ondska, utan snarare utifrån ren förtvivlan. Ingen ursäkt, men en förklaring.

8. Du är specialtränad för att arbeta med barn och ditt uppdrag är att stödja barns utveckling mot kunskapskraven i läroplanen. Detta uppdrag gäller ALLA barn. Inte bara de elever som följer normen för inlärning. Vi ber dig därför acceptera att alla inte är stöpta i samma form, och att det finns barn som behöver anpassningar och stöd för att klara skolans kunskapskrav.

9. Om du upplever att din arbetsbörda är för stor för att uppfylla det vi ber dig om, kan du då ta upp saken med din överordnade, istället för att lägga över hela ansvaret på oss föräldrar? Det är samma rutin som på alla andra arbetsplatser. För att våra barn ska lyckas måste vi hjälpas åt. Alla vinner på att försöka samarbeta och hitta lösningar, istället för att skylla på varandra.

Anna-Karin Arnald Stolt NPF-förälder Leg. Logoped föreläsare och grundare av Only for Heroes

Anna Carlsson Stolt NPF-förälder Pedagog, författare, grundare av ADHD-hjärtat samt NPF-hjärtats FF

Therese J Fjellström Stolt NPF-förälder Bloggare, författare Grundare av Facebookgruppen ”Stolt NPF-förälder”

Lina Melander Stolt NPF-förälder Behandlingspedagog med psykiatrisk och etnokulturell profil, Föreläsare och grundare av Kaosteknik

Linda Warvelin Stolt NPF-förälder Bloggare, författare

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.