Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 10:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/lat-inte-forskolor-stoppa-ovaccinerade-barn/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Låt inte förskolor stoppa ovaccinerade barn”

Foto: Claudio Bresciani/TT

Låt inte förskolor bestämma om de ska ta emot ovaccinerade barn. Det skulle leda till att ovaccinerade barn koncentreras till vissa förskolor, vilket skulle öka risken för smittspridning, skriver matematikprofessorn Tom Britton.

Rätta artikel

Sverige har en hög vaccinationsgrad. Våra nationella vaccinationsprogram är baserade på frivillighet i kombination med att samhället på olika sätt uppmuntrar föräldrar till unga barn att låta barnen vaccineras. Tack vare dessa är Sverige i princip fritt från flera tidigare endemiska sjukdomar som polio, mässling och röda hund med flera.

Att låta sig vaccineras har två effekter. Den direkta och uppenbara effekten är att en person som vaccinerar sig skyddar sig själv från, eller åtminstone kraftigt minskar risker för, att smittas av den aktuella sjukdomen. Den indirekta effekten, som inte är lika uppenbar, är att en individ som låter sig vaccineras också skyddar andra från sjukdomen, nämligen dem som hen hade smittat om hen inte hade vaccinerats och i stället smittats.

I själva verket förhåller det sig så att inte alla behöver vaccineras i en befolkning för att en endemisk sjukdom ska försvinna helt från befolkningen. För mässling till exempel bör minst 95 procent av dem som föds varje år vaccineras för att Sverige ska slippa större mässlingsutbrott (med flertal dödsfall som Sverige och andra länder hade fram till 1960-talet).

Denna indirekta effekt är ett starkt skäl till att vaccinering inte enbart är varje individs val (i det här fallet föräldrarnas). Genom vaccinering skyddar man sig själv, men också andra och omvänt – den som inte låter sig vaccineras riskerar att själv smittas, men också att smitta andra.

Detta faktum gör att samhället uppmuntrar till vaccination. Att det inte kan bli några större utbrott av mässling trots att så många som 5 procent är ovaccinerade förutsätter att de ovaccinerade inte klumpar ihop sig.

Om så vore fallet skulle vi likväl kunna se stora utbrott av mässling. Allt detta är välkänt inom infektionsepidemiologin som baseras analys av matematisk/statistiska modeller.

Det pågår en debatt i Sverige och utomlands om ovaccinerade barn ska få gå i förskolor. I Stockholm diskuteras just nu möjligheten att förbjuda barn som inte vaccinerats att få gå i förskola.

Moralen och etiken i detta överlåter jag till andra, men ur smittspridningssynpunkt är konsekvensen av en dylik åtgärd oklar. Det är avhängigt av vad barnen gör i stället för att gå i förskolan.

Om detta ”hot” leder till att barnen vaccineras är effekten positiv, det vill säga dessa barn får minskad risk både att smittas och att smitta andra. Om barnen inte vaccinerar sig och i stället stannar hemma med en förälder blir rimligen konsekvensen att risken att smittas, och risken att föra smittan vidare, också mindre jämfört med om de hade fått gå på förskolan – således en positiv effekt ur smittspridningssynpunkt.

Om barnen däremot inte vaccinerar sig och i stället för att gå i förskola börjar träffa andra barn som stängts av av samma anledning blir effekten den omvända. Det ökar barnens risk att smittas och risken att föra smittan vidare till andra – således negativt ur smittspridningssynpunkt.

Ett ytterligare steg i den riktningen, som diskuteras i andra europeiska länder som Nederländerna, vore att låta förskolor själv bestämma. Det skulle innebära att vissa förskolor avvisar barn som inte vaccineras, medan andra tillåter dem.

Detta skulle leda till att ovaccinerade barn koncentreras till vissa förskolor. Speciellt om det handlar om få sådana förskolor, som därmed skulle få relativt hög koncentration av ovaccinerade barn, skulle detta vara olyckligt ur smittspridningshänseende. Det skulle leda till att fler barn smittas av mässling med tragiska konsekvenser såväl för dem som drabbas som samhället i stort.

Att låta förskolor bestämma om de tar emot ovaccinerade barn eller ej är således fel väg att gå. Förslaget att inte låta ovaccinerade barn gå i någon förskola är mer osäkert vilken effekt det leder till.

Innan en sådan åtgärd genomförs bör man försäkra sig om att det inte skulle leda till att dessa barn i stor omfattning skulle förbli ovaccinerade och dessutom börja umgås mer med varandra. Det skulle leda till fler mässlingsutbrott och därmed få motsatt effekt mot den avsedda.