Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 10:39

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/lat-manniskor-do-med-samma-vardighet-som-husdjur/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Låt människor dö med samma värdighet som husdjur”

Dödshjälp bör erbjudas till människor, skriver KI-professorn Staffan Bergström och veterinären Marina von Schreeb. Foto: Paul Hansen

Låt människor dö med samma värdighet som husdjur. Därför bör dödshjälp införas i Sverige som på samma sätt som på andra håll i världen, skriver professor Staffan Bergström och veterinär Marina von Schreeb.

Rätta artikel

Enligt djurskyddslagen kan en veterinär lagföras och straffas om han eller hon inte hjälper ett obotligt sjukt djur från den allra sista tidens lidande med en dödande dos av ett läkemedel. 

Enligt lag blir däremot en läkare, som ger en obotligt sjuk, döende människa motsvarande behandling, straffad för mord eller dråp och mister sin legitimation. Är detta möjligt 2019? Ja, tyvärr.

I Sverige dör mellan 90 000 och 95 000 människor varje år. Den palliativa vården klarar av att ge många döende en god vård och en skonsam död. 

Men enligt det årliga palliativa registret fick en stor andel av dessa patienter ingen eller otillräcklig lindring under den sista levnadsveckan i smärta (22,9 procent), rossling (52,7 procent), andnöd (63,2 procent), illamående (45,5 procent) eller ångest (31,3 procent). Det mest alarmerande med dessa siffror är att ingen lindring alls förekommer i 102 fall av smärta, 438 fall av andnöd, 294 fall av illamående och 189 fall av ångest.

Allt fler länder har en lagstiftning som i livets slutskede garanterar obotligt sjuka självbestämmande och integritet genom att tillåta frivillig dödshjälp. 

I sju amerikanska delstater har 55 miljoner medborgare (cirka 17 procent av USA:s befolkning) tillgång till en lagstiftning som tillåter en läkare att under mycket strikta villkor förskriva ett läkemedel som den obotligt sjuka patienten själv tar. Man har över 20 års erfarenhet sedan den första delstaten, Oregon, införde lagen. 

Av stor betydelse är erfarenheten att omkring 30 procent av de döende som fått recept inte behövde ta sina tabletter, men att den fysiska tillgängligheten av dessa läkemedel inneburit en omvittnad trygghet för patienten. Över 90 procent av döende i Oregon som fått denna frivilliga dödshjälp har vistats på hospice, även om en majoritet avlider lugnt i hemmet i närvaro av nära och kära. 

Veterinärer har genom sitt yrkesliv en lång erfarenhet av att ge dödshjälp till obotligt sjuka djur. Hur påverkar denna erfarenhet svenska veterinärers attityd beträffande dödshjälp till döende människor? 

En undersökning bland svenska veterinärer visar att andelen som är positiva till frivillig dödshjälp till döende människor (75 procent) i stort sett är identisk med den andel av den svenska allmänheten som är positiva till detta (73 procent). 

En stor majoritet av veterinärer instämmer alltså med svenska folket att dödshjälp bör erbjudas människor för lindrande av lidandet i livets slutskede. Det torde vara mest angeläget i de situationer där den palliativa vården inte till fullo mäktar ge de svårast sjuka den lindring de är i behov av. 

Om man anser att människan är mera värd än djur, varför ska då inte lidande människor i livets slutskede erbjudas liknande vård som djur i samma situation?