Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-21 20:48

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/lat-regionerna-vara-regioner/

DN Åsikt

DN Åsikt. Låt regionerna vara regioner

Innan man börjar dela in landet i regioner, så är det värt att diskutera vad det är regionernas uppgifter ska vara. Det är en avgörande faktor när man ska bedöma om en viss indelning är lämplig eller inte.

Rätta artikel

En levande diskussion om den regionala indelningen måste även innefatta frågan om vad den regionala nivån ska kunna förväntas hantera. Ett motiv till att diskutera större regioner och län är att de nuvarande anses för små för att kunna hantera sina uppgifter. Ett alternativ då är att lyfta de arbetsuppgifter som anses vara för tunga för dagens län till den statliga nivån.

Ett av de främsta argumenten torde vara välfärdstjänster som sjukvården. Men är det verkligen lämpligt att sjukvården i Sverige är uppdelad på regionala huvudmän? Vi förväntar oss likvärdig sjukvård i hela landet. Då kan sjukvården lika gärna vara statlig. Det handlar trots allt bara om sjukvård för tio miljoner människor. Det finns städer i världen som är större än så. Inte har de 20 olika huvudmän för sjukvården, eller ens en handfull.

Samma resonemang kan föras kring de välfärdstjänster som i dag ligger hos kommunerna. Vi förväntar oss likvärdig skola, omsorg och socialtjänst. De kan lika gärna vara statliga. Det skulle öppna för kommundelningar i de fall där den ekonomiska bördan mer än en vilja att bo samman har gett upphov till sammanslagningar.

Statligt organiserad välfärd vore ett viktigt steg för att underlätta Sveriges nya regionindelning. Samtidigt skulle rent av välfärden må bra av en statlig huvudman. De olika former av regionalt stöd som finns skulle kunna bantas. Kommunernas och landstingens finansiering blir lättare att lösa i en tid då inkomstbeskattning kommer att fungera allt sämre. En statlig huvudman skulle också kunna ge de privata alternativen en rejäl match om vem om ska förvalta de skattepengar som behövs för att bedriva välfärden.

Att den lokala och regionala nivån befrias från bördan att finansiera och organisera välfärdstjänsterna, behöver inte betyda att den beslutsnivån utarmas. Det finns alltjämt frågor som är sant lokala och regionala. De förtjänar ett bättre fokus än vad de får i dag när välfärden, med rätta, suger åt sig den mesta uppmärksamheten. Det skulle också kunna tydliggöra de sant regionala och lokala frågorna i valrörelser, som ofta ändå domineras av riksnivåns intresse för välfärden.

Det finns å andra sidan säkert fler områden än de jag nu nämnt som för medborgarnas bästa bäst lämpades att skötas på statlig nivå. Kanske också något som förtjänar lyftas från den statliga nivån till regional eller lokal nivå.

Rikets indelning i regioner och kommuner behöver inte vara huggen i sten, men det behöver inte arbetsfördelningen mellan dess nivåer vara heller. En diskussion om båda är nödvändig.