Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-02-19 16:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/livsmedelssakerhet-maste-bygga-pa-lokal-produktion/

DN Åsikt

DN Åsikt. Livsmedelssäkerhet måste bygga på lokal produktion

Livsmedelssäkerhet och hållbarhet måste bygga på lokal produktion. Det är i längden inte hållbart att exploatera andra länders naturresurser.

Ulf Jonas Paulsson har tyvärr gått lite vilse i tankarna när han anser att vi ska förlita oss på importerade livsmedel från bönder som har både sämre arbetsvillkor och sämre miljöarbete. Denna handel utarmar på sikt de exporterande ländernas förråd av närsalter och dessutom kräver långa fossilberoende transporter .

Grunden i alla uthållighet är att anpassa sig efter naturen. En uthållig livsmedelsproduktion måste alltså bygga på de lokala förutsättningarna. Slutsatsen av årets torka är därför att vi måste bygga upp ett jordbruk som både klarar att försörja befolkningen med baslivsmedel och är motståndskraftigt mot vädervariationer.

Sverige har inte de bästa förutsättningarna för vegetabilieodling. Lämplig åkermark utgör bara några få procent av ytan. Våra jordar är svaga och ett år som detta krävs stora mängder konstbevattning. Men vi har en stor yta som kan betas, även om den inte kan odlas.

Traditionellt har i princip hela Sveriges yta betats. Detta har försett oss med fett, protein och framför allt gödsel till små åkrar. I en framtid där vi inte har fri tillgång till fossila drivmedel och fossilbaserad konstgödning blir kombinationen djurhållning och växtodling allt viktigare. Betesdjur är också nödvändiga för den biologiska mångfalden. Hälften av våra rödlistade arter är helt eller delvis beroende av bete, däribland 70 procent av de rödlistade fågelarterna och större delen av våra pollinerare, de som ser till att 80 procent av våra växter kan ge skörd.

Senast vi hade god bevarandestatus för dessa hotade arter hade vi dubbelt så många kor som idag, tre gånger så många får och minst tio gånger så många getter. Dit måste vi tillbaka om vi ska bedriva ett uthålligt jordbruk.