Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

Lodjursjakten viktig och etiskt rätt

Lodjursjakten är en viktig och naturlig del av viltvården. Att påstå att det handlar om troféjakt är djupt felaktigt. Det är rätt att skjuta ungar eftersom det innebär att starka, friska och fertila djur lever vidare.

Margareta Sturemyrs inlägg på DN Åsikt består av så många fel att det är svårt att reda ut vad som är okunskap och vad som är medvetna fel. Här bemöter jag de värsta grodorna och överdrifterna samt visar på varför ungdjur skjuts före en fertil hona, varför lockjakt inte är ett jaktsätt som används och att jakten sker för att trygga artens fortlevnad.

Ungefär vid den här tiden varje år skrivs det felaktigheter på insändarplats. Förra året talades det om ett fullskaligt krig i våra skogar. Nu spetsas påståendet med att det skulle pågå troféjakt i Sverige.

Skribenten drar stora paralleller till trofejakten i ”Afrika” vilket är både okunnigt och grovt generaliserande. Afrika är en gigantisk kontinent. I vissa av länderna i Afrika är jakt förbjuden. Där är viltlivet på katastrofal nivå, tjuvjakten blomstrar och lokalt så är vissa djurarter till och med utrotade om vi tittar på Botswana som exempel. I andra länder pågår viltvården för fullt och pengarna som jakten drar in leder till ett blomstrande djurliv (till exempel är Sydafrika hem för 90 procent av världens noshörningar, trots att jakt är tillåten på dem) i stället för att de privata markägarna skall använda marken till annat.

Det är alltså detta upprätthållande av djurstammarna som skribenten tar som ett hemskt exempel för det som händer i "Afrika". Skribenten tror sig se en liknelse då utländska jägare deltar i licensjakten på lodjur. Eftersom det finns ett handelsundantag inom EU (med rätt tillstånd) kan djurskinn i vissa fall få säljas inom EU. Varför skribenten drar ihop detta och hävdar att det pågår trofejakt på lodjur är oförståeligt och okunnigt. Den som vill kan granska mängden skjutna lodjur via Länsstyrelsens rapporter och avskjutningsdata på viltdata. Hade skribenten jämfört dessa siffror med mängden sålda lodjursfällar inom EU hade hon sett att den handeln är obefintlig.

Utöver detta är licensjakten beslutad av regeringen, granskad av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det finns fyra premisser som måste gälla för att licensjakt på lodjur skall få genomföras. En av dessa är att licensjakt aldrig får ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Jakten ska alltså ske i enlighet med rovdjursförvaltningen och inte orsaka för få föryngringar. Trots detta ställer sig skribenten kritisk till att det ”utrotningshotade” lodjuret jagas. Viltförvaltningen ser till att vi behåller friska och starka djur, samt att det finns tillräckligt med byte för lodjuren så att de slipper plågas av svält, kyla och bristsjukdomar. Viltförvaltningen säkrar en frisk djurstam som överlever och inte dör plågsamt.

Sturemyr påstår att jakt under brunsttiden inte är tillåtet enligt artskyddsdirektivet. Faktum är att det inte är tillåtet att jaga lodjur, förutom när länsstyrelser genom delegerande från Naturvårdsverket tillåter skydds- eller licensjakt.

När det gäller gps som jaktmetod får de som jagar enligt Länsstyrelsens beslut använda motordrivet fordon för att leta efter spår efter lodjur. Det är vägar och skoterleder som återfinns på lantmäteriets kartor som får användas. Att leta efter spår efter ett djur som rör sig över kvadratmil stora områden per dag är inte det enklaste.

Det är tydligt att Sturemyr inte kan något om jakt. Lokatten är ett skyggt kattdjur med extremt välutvecklad syn, hörsel och luktsinne. Lodjur jagas genom att spåra dem, inte genom att locka dem. Vilka dessa högteknologiska vapen som används är för mig oklart, men ett kulvapen i klass 1 eller två, eller hagelgevär får användas. Dessa är uppfinningar från 1800-talet och ungefär lika avancerade som en båtmotor.

Att skjuta ungdjur före fertil och fortplantade hona är inte bara etiskt rätt. Det är också det bästa sättet att se till att starka, friska och fertila djur lever vidare. En hona vars ena ungdjur blir skjutet producerar fler lodjur. Om honan skjuts blir det inga fler djur. Därför är det etiskt bättre att skjuta ungdjur då återväxten är tryggad. Det här förstår jägare, men Sturemyr verka sakna insikt i det.

I jaktlagen stipuleras att markägaren ska vårda vilt, och i viltvård ingår jakt. Det är alltså ett lagstadgat krav. De som jagar är bland de mest skötsamma i samhället eftersom de har utbildning och är extra kontrollerade av polisen. De skall dessutom registrera sig för jakt och minst varannan timme kontrollera att det finns kvot kvar att jaga. Varje fällt djur skall dokumenteras.

Det är alltså detta extremt kontrollerade jaktsätt som Sturemyr av någon anledning vill stoppa.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.