Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-22 21:10

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/losning-finns-for-karnkraftens-avfall/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Lösning finns för kärnkraftens avfall”

Mellanlagret där det uttjänta kärnbränslet förvaras i Oskarshamn. Bild: SKB

Ett slutförvar för driftavfall finns i Forsmark, och i Oskarshamn lagras det använda bränslet på ett säkert sätt. Vi har ett fungerande och säkert system för detta, skriver Jenny Rees på Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Rätta artikel

I en insändare på DN Åsikt den 26 april tar Ann Andrén upp hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, som vi gärna bemöter. 

Eftersom Sverige använt kärnkraft sedan början av 70-talet finns det ett kärnavfall som måste tas om hand, på kort och lång sikt, för att skydda människor och miljö. SKB, som ägs av kärnkraftsföretagen, har uppdraget och vi har ett fungerande och säkert system för detta. 

I Forsmark finns redan ett slutförvar för driftavfall och i Oskarshamn ligger det använda kärnbränslet säkert i ett mellanlager i väntan på slutförvaring. Transporterna görs till havs med vårt specialanpassade fartyg M/S Sigrid.

Det som återstår är att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för det använda kärnbränslet samt att få ta dessa anläggningar i drift. 

Efter en gedigen prövning av Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen ligger ansökan nu hos regeringen för fortsatt hantering. I vår säkerhetsanalys visar vi att vi med den valda metoden kan bygga ett slutförvar som är långsiktigt säkert i Forsmark.

Kostnaderna för att ta hand om och slutförvara kärnavfallet samt riva kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar tas enligt lag av kärnkraftsföretagen. Sedan mitten av 70-talet avsätter kärnkraftsföretagen pengar för detta i Kärnavfallsfonden.

I vårt grannland Finland godkände den finska regeringen 2015 att Posiva, SKB:s finska motsvarighet, använder den av SKB utvecklade metoden KBS-3 och förvaret håller nu på att byggas. Det som återstår för Posiva är att ansöka om drifttillstånd, vilket planeras ske inom ett par år. 

Finland och Sverige ses som internationella föredömen i hanteringen av kärnavfall och det är många länder som kommer till oss för att se och lära.

Våra anläggningar i Oskarshamn och Forsmark är öppna för besök. Vi vill gärna visa och berätta mer om hur det radioaktiva avfallet och använda kärnbränslet tas om hand på ett säkert sätt, både nu och i framtiden.