Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Åsikt

LSS måste börja användas enligt lagens syften

Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

En nödstopp måste införas för den nedmontering av LSS som pågår. Försäkringskassan måste börja tillämpar LSS med tonvikt på lagens syften: att skapa goda levnadsvillkor, jämlikhet och självbestämmande.

Den senaste veckan har vi nåtts av nyheterna om hur LSS kommer att förändras för tusentals människor på grund av en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domen, som handlar om assistans vid transporter till fritidsaktiviteter, tolkar Försäkringskassan som att ingen tid får ges mellan hjälpbehov. Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, har skrivit till  till Socialdepartementet och varnat för konsekvenserna av domen – och meddelat Försäkringskassan kommer att tvingas bedöma mer strikt än tidigare.

I själva verket väljer Försäkringskassan konsekvent ut enstaka rättsfall och ger dem en vidare tolkning och en mer restriktiv tillämpning än vad varken lagstiftningen eller domarna som sådana tillåter. Det ska överhuvudtaget inte vara möjligt att dra ner på omfattningen av redan beviljade insatser enligt LSS om behovet är oförändrat. Det ska inte heller vara möjligt att i utredningar och beslut använda kriterier för behovsbedömning som saknar stöd i lagstiftningen.

Högsta Förvaltningsdomstolen har intagit en mycket restriktiv hållning när det kommer till domar som rör LSS och har gjort ett dåligt jobb i flera år med att ta tillvara enskildas rättigheter enligt lagstiftningen. Men Åsa Regnér som ansvarigt statsråd och Ann-Marie Begler som generaldirektör för Försäkringskassan bär naturligtvis det största ansvaret för att rättstillämpningen har avvikit från lagens syften och målsättningar.

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där står det bland annat i artikel 19 om rätten att leva självständigt och delta i samhället. Med det menas att funktionshinderrörelsen ska inkluderas i beslut som berör dem. FN-kommittén som granskar arbetet med konventionen har tidigare kritiserat Sverige just för besparingarna på personlig assistans då lagens intentioner därmed inte kan uppfyllas.

Det visar att Sverige följer inte mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som nedmonteringen av LSS orsakat. Funktionshinderspolitiken i Sverige har ett stark för-perspektiv istället för av- eller medperspektiv och det har lett till en kraftigt försvagad funktionshinderspolitik där försämringarna fått pågå år efter år. Feministiskt Intiativ är det enda partiet som i sitt partiprogrammet uttalat målsättningen att göra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.

LSS behöver ses över av flera skäl. Intentionerna och principerna bakom lagstiftningen är utmärkta men det är numera uppenbart att kommuner, Försäkringskassan och domstolarna ofta inte klarar av att tillämpa lagen i enlighet med förarbetenas mål och syften. De individuella rättigheterna i LSS behöver därför skärpas och bli ännu tydligare. Försäkringskassan måste genast upphöra med hetsen mot människor med normbrytande funktionsvariationer.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.