Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-22 06:22

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/minskade-utslapp-racker-inte-koldioxid-maste-tas-bort/

DN Åsikt

DN Åsikt. Minskade utsläpp räcker inte – koldioxid måste tas bort

Aktiv koldioxideliminering krävs för att återställa klimatet. Det räcker inte med minskade utsläpp. Men det är det ingen upplyser medborgarna om.

Stora och små göranden för att minska utsläpp och klimatbelastningen är viktiga och ska absolut inte upphöra. De räcker emellertid inte alls utan ett klimatåterställande kräver att bortåt 100 000 000 000 ton CO2 måste tas bort och oskadliggöras. Det motsvarar vad vi globalt släpper ut på 20 år.

Vad gör vi? Relativt billiga metoder för eliminering finns:

Skog binder koldioxid, men en mycket stor ökning av skogsarealer skulle påverka världens matproduktion (vi blir snart 9-10 miljarder). För att ta bort de 100 miljarder tonen behövs en ny permanent skogsyta av Indiens hela areal.

En stor mängd biobränsle är rent klimatnegativt genom att skogens eliminering motverkas. Det är en långsiktig felsatsning, om nu målet verkligen är att sänka CO2-halterna för gott.

Många fler byggnader och andra konstruktioner i trä.

Modifierade odlingsmetoder kan i viss mån eliminera, till exempel genom att plöja mycket mindre djupt.

Bränn inte, utan deponera använd plast och annat kolhaltigt avfall i till exempel gamla gruvor. Härigenom kommer det tillbaka ner i jorden.

Allt detta och säkert mycket annat är bra, men inte tillräckligt. Det krävs helt nya, väldiga insatser för att dra ut och eliminera alla koldioxid. Sådana tekniker finns inte ännu i praktiken, Det finns förslag under utveckling, men ännu så länge på alldeles för låg nivå.

Om viljan finns är det troligt att det tekniska kan lösas. Att elimineringskostnaden blir enorm och kräver mycket energi är säkert. Men detta måste accepteras, vad annars om man anser klimatförändringar och följder är oönskade?

Förnybar energi, sol. vind och vatten, kan bidra men kanske inte i den utsträckning som kommer att krävas. Återstår ny kärnteknik, som kan använda allt utbränt avfall (och vapenuran) i nya reaktorer eller genom acceleratorgenererad transmutation.

Energi ur kärnavfall vore en extra gåva till våra barn. De skulle då inte behöva slutförvara använt kärnbränsle (eller vapenuran) utan kan då oskadliggöra det, ”bränna” bort det, vilket bara tar några hundra år. Kommande släkten skulle slippa att ha ansvar för avfallet i 200.000 år.

Miljö- och klimatåterställning måste innebära koldioxideliminering. Det räcker inte med minskade utsläpp med acceptans av förhöjda koldioxidhalter.

Allt detta har säkert världens miljö och energimyndigheter och regeringar reda på, men märkligt nog håller man tyst. Dessutom är miljöexperter och miljögrupper lika tysta. Är koldioxideliminering politiskt ogenomförbar och det som blir kvar är att uppfostra oss till ett bättre leverne? Upplys oss!