Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-15 17:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/mojliggor-altruistiskt-surrogatmodraskap-i-sverige/

DN Åsikt

DN Åsikt. Möjliggör altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige

Foto: Alamy

I Sverige lever redan i dag 100-tals barn som kommit till med hjälp av surrogatmödraskap utomlands. Men genom att göra surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan en transparent och förutsägbar process säkras för fler, till gagn för barnet, surrogaten och de tilltänkta föräldrarna.

Surrogatmödraskap är verkligt lagarbete, ett lagarbete i lycka och humanism om en så vill. En surrogatmoder, en äggdonator, ett IVF-team, de tilltänkta föräldrarna och en sammanhållande agentur gör alla sitt för att få ett barn till världen. En resa som inte sällan skapar närhet och livslånga band de inblandade emellan.

Att bli förälder är ingen rättighet. Däremot är IVF-surrogatmödraskap en fantastisk möjlighet för annars barnlösa att bli föräldrar, i regel efter att alla andra möjligheter är uttömda. Den möjligheten borde komma fler till del. Egentligen är det inte svårare än så.

De intressen som är mot surrogatmödraskap tycks primärt argumentera utifrån spontana känslor och ideologi, snarare än utifrån fakta, forskning och berättelser från de inblandade. På samma tema handlar motargumenten om tänkta farhågor och möjliga osäkerhetsfaktorer, snarare än realitet.

Surrogatmödraskap är ingen ny företeelse. I till exempel USA och Storbritannien har det varit möjligt i 30 år. Det finns inget i den forskning som genomförts på området som tyder på att barnen skulle må sämre än andra barn – tvärtom. Inte heller de uppföljningsstudier som gjorts av surrogatmödrar visar att de skulle må dåligt, utan att de i stället är fortsatt nöjda med valet att ha varit surrogat. Det borde vara en självklarhet att låta även svenska kvinnor få avgöra om de vill vara surrogatmödrar.

Att genomgå en graviditet är förenat med risk. Men genom att påtänkta surrogatmödrar screenas för riskfaktorer minskar risken väsentligt. Den glädje det innebär att ge någon annan möjligheten att bli förälder tycks överväga den mindre risk som kvarstår.

Exemplen på de fåtal fall där surrogatmodern velat behålla barnet är främst förknippat med traditionella surrogatmödraskap och inte med den i dag gängse metoden IVF-surrogatmödraskap, där äggen kommer från en annan kvinna.

Vi får vara ödmjuk inför de frågor som kommer upp. Det är just mot den bakgrunden det bör skapas en rättssäker och förutsägbar process här i Sverige, som ett bättre alternativ till Indien, Mexiko, USA eller Storbritannien, av etiska och praktiska skäl.

Vid ett altruistiskt surrogatmödraskap utgår ingen ersättning till kvinnan som bär barnet, att jämföra med ”kommersiellt” surrogatmödraskap. Förekomsten av altruistiskt surrogatmödraskap ökar inte heller förekomsten av kommersiellt surrogatmödraskap, något som hävdats i debatten. Ny forskning från Storbritannien har tittat på antal utfärdade pass och så kallade parental orders i domstol. Ingen ökning föreligger. I stället har just inhemskt altruistiskt surrogatmödraskap ökat i popularitet.

I den mån det behövs kan de jämförbara länder som redan i dag tillåter eller är på väg att tillåta surrogatmödraskap med fördel stå som exempel för att skapa det lagrum och de regler som krävs. Svenska barn kommer fortsätta att födas med surrogatmödraskap, men då i utlandet. Genom att göra altruistiskt men kontrollerat surrogatmödraskap möjligt i Sverige kan vi skapa en trygg process här hemma, till fördel för alla inblandade. Det skulle göra världen till en lite lyckligare plats att leva på.