Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-20 13:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/nationellt-producerad-energi-en-forutsattning-for-exporten/

DN Åsikt

DN Åsikt. Nationellt producerad energi en förutsättning för exporten

En mindre kostnad i form av nybyggnation av förnybar energi som vindkraft är försumbart sett till fördelarna med ett lågt elpris. Givetvis ska denna utbyggnad ske utan nedläggning av kärnkraften. Vinsten ligger inte i att elkraft ska vara lönsam – det är industrin som ska vara lönsam!

En civilingenjör är vanligen en hyfsat smart och bildad person. Att då blanda in känslor i en viktig debatt underminerar civilingenjör som kvalitetsstämpel.

Jag anser mig som hyfsat allmänbildad och teknikintresserad och med 240 högskolepoäng i energiteknik och 60 högskolepoäng i elkraft och matematik har jag en vetenskaplig grund inom detta spännande område. Jag har åtta års arbete inom kärnkraften och producerar min egen el (solvärme, solel, bergvärme och vindkraftsandelar).

Varför ska man då bygga vindkraftverk? Det finns en rad skäl.

Ett är pålitlighet. Vindkraftverk har normalt en tillgänglighet på 97-99 procent (de ger alltså el när det blåser). På årsbasis vet man med samma noggrannhet som vatten- och solkraft att man har en pålitlig energikälla.

Ett annat skäl är ekonomi. Med en produktionskostnad motsvarande cirka 40–50 öre/kWh är det svårt att hitta billigare alternativ, dessutom med 20 års ekonomisk livslängd. De håller ännu längre om man underhåller maskinparken, men nya verk är så mycket bättre att det är är lönsammare att ersätta med ny teknik. Om man jämför med befintlig kärnkraft kostar den 27 –35 öre/kWh eller 20–25 öre/kWh utan skatter och avgifter.

Ett tredje skäl är subventioner för vindkraft finns i form av elcertifikat och kostar ca 3 öre/kWh. Ett elöverskott på 10 procent har dock sänkt elpriset temporärt (innan fler kärnkraftsreaktorer läggs ner).

Ett fjärde skäl är självständighet. Att producera egen el nationellt, helst lokalt, bidrar till nationalekonomiska framsteg genom minskad import av fossila bränslen och även uran på sikt samt hög industriell konkurrenskraft.

Med en export som överstiger 2000 miljarder kronor kan vi vara stolta. En mindre kostnad i form av nybyggnation av förnybar energi är försumbart i proportion till fördelarna med ett lågt elpris. Men givetvis ska det ske utan en nedläggning av kärnkraften. Låt den även i fortsättningen producera baskraft till ett lågt pris, även om elpriset understiger produktionskostnaden.

Vinsten ligger inte i att elkraft ska vara lönsam – det är industrin som ska vara lönsam!