Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-09 07:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/nobel-center-bor-byggas-pa-blasieholmen/

DN Åsikt

DN Åsikt. Nobel Center bör byggas på Blasieholmen

Frågan om en lämplig plats för ett Nobel Center har diskuterats under en lång följd av år. Inget av de förslag som presenterats i debatten det senaste året har bättre uppfyllt de förutsättningar som gjorde att Blasieholmen valdes ut som det bästa alternativet för denna nya publika byggnad där litteratur, vetenskap och fred kommer att vara i fokus.

Innan beslutet togs om markanvisning av ett Nobel Center på Blasieholmen genomfördes en lokaliseringsutredning där möjliga platser diskuterades. Exempel på platser som då undersöktes var Norra Djurgårdsstaden, Slussen och Hagastaden.

Efter detta arbete kom Stockholms stad tillsammans med Nobelstiftelsen fram till att Blasieholmen var det bästa alternativet. Skälen var flera: Nobel Center kommer att bli ett attraktivt besöksmål för både stockholmare och mer långväga besökare. För att få de besöksströmmar, den aktivitet och den levande byggnad vi önskar, kort sagt för att uppfylla syftena med ett Nobel Center, måste lokaliseringen vara central med goda kommunikationer. Det lämpar sig även väl att placera en publik byggnad, som har som syfte att göra de vetenskapliga upptäckter, litterära verk och insatser för fred som fått Nobelpriset tillgängliga för en bredare allmänhet, mitt i staden. Den aktuella tomten har också sparats för att kunna användas till ett speciellt ändamål, som just en sådan publikdragande byggnad som Nobel Center. Därutöver var det självklart att det skulle vara en vacker plats värdig Nobelpriset.

Inga av de förslag som presenterats i debatten de senaste åren har bättre uppfyllt dessa förutsättningar än Blasieholmen.

Vi tror att stora värden kommer att tillföras Stockholm genom ett Nobel Center:

Vi skapar ett nytt publikt hus för stockholmare och människor från hela värden där de kan inspireras kring Nobelpriset. Stockholm och Sverige tar på detta sätt tillvara den lyskraft som finns kring Nobelpriset på ett bättre sätt än i dag året om. Byggnadens publika karaktär och verksamhet (med utställningar, skolverksamhet samt mötes- och föreläsningsverksamhet) blir en tillgång för hela Sverige och stärker huvudstadens attraktivitet.

I anslutning till Nobel Center skapas ett nytt stadsrum och Blasieholmen blir mer tillgänglig för besökare. Genom Nobel Center tillförs Stockholm också en byggnad av hög arkitektonisk kvalitet.

Nobel Centers utåtriktade skolverksamhet kommer vara en stor hjälp för lärare och skolor runt om i landet när det handlar om att skapa ett intresse för ämnen som naturvetenskap, litteratur och fred.

Stockholm får genom Nobel Center en ny tvärvetenskaplig mötesplats där forskare från hela världen kommer att mötas och diskutera vår tids stora frågor. Centret kommer också att fungera som en mötesplats mellan forskarvärlden och allmänheten.

Sammantaget är det svårt att se ett projekt som skulle kunna ge ett större samhällsekonomiskt värde för Stockholm än Nobel Center på Blasieholmen.