Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 10:04

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/ny-karnkraft-behovs-for-klimatets-skull/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Ny kärnkraft behövs för klimatets skull”

Elledningar vid kärnkraftverken på Simpevarpshalvön utanför Oskarshamn. Foto: Adam Ihse/TT

Kärnkraft är en viktig del av lösningen på klimatkrisen. För att ha en chans att bli kvitt kolet måste vi nyttja alla tillgängliga medel, inklusive nya kärnkraftsreaktorer, skriver Martina Sturek som företräder ett nätverk av kvinnor som arbetar i branschen.

Rätta artikel

Olov Holmstrand och Jan Lindholm skriver i en insändare på DN Åsikt den 18 mars att kärnkraften inte räddar klimatet. Undertecknad vill hävda att inget kraftslag kan rädda klimatet, men om alla fossilfria kraftslag samverkar finns det en möjlighet att lyckas. 

Utmaningen är alltför omfattande för att vi på förhand ska våga oss på att lägga ett verktyg åt sidan. Det skulle vi i så fall med stor säkerhet ångra i framtiden.

Visst är det så som debattörerna skriver att kärnkraft inte är helt fossilfri. Liksom andra fossilfria kraftslag är kärnkraft beroende av processer i samhället som ännu inte ställt om till fossilfritt som transporter och materialframställning.

FN:s klimatpanel IPCC har sammanställt studier kring livscykelutsläpp för olika kraftslag och visar att kärnkraft ger upphov till ungefär liknande utsläpp (12 gram koldioxid per kilowattimme) som vattenkraft (24 gram koldioxid per kilowattimme) och vindkraft (12 gram koldioxid per kilowattimme) i ett livscykelperspektiv.

När samhället går mot fossilfrihet kommer dessa livscykelutsläpp att minska till noll, vilket är den avgörande skillnaden gentemot fossila kraftslag, som ligger på utsläpp mellan 500 och 900 gram koldioxid per kilowattimme.

IPCC gör bedömningar av vad som behöver göras för att målen om maximalt 1,5 eller 2 graders global uppvärmning ska kunna nås. De är tydliga med att åtgärder som saknar historiskt motstycke måste komma till stånd för att vi ska en chans att klara detta. 

Därför inkluderar forskarna alla fossilfria kraftslag, inklusive kärnkraft, med mycket kraftig tillväxt i de huvudscenarier som presenteras. Detsamma gör EU-kommissionen i sin långsiktiga klimatstrategi ”En ren jord åt alla”.

Holmstrand och Lindholm skriver att kärnkraft tar för lång tid att bygga och att därför inte har något att tillföra i klimatarbetet. Det stämmer att vissa reaktorbyggen, främst i västvärlden, har dragit ut på tid och kostnad. Men länder såsom Kina och Sydkorea har visat att det går att bygga nya reaktorer snabbt, på drygt fem år, vilket också gjorts i västvärlden historiskt. Rimligen kommer volymerna av ny kärnkraft att stiga och byggtiderna att sjunka, precis som för sol- och vindkraft.

Dessutom skriver Holmstrand och Lindholm att utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft går långsamt. Det finns en oerhörd potential i ett kraftslag som kan födas med redan tillgängligt och använt bränsle och dessutom ge människan i det närmaste oändliga mängder skalbar energi. Tyvärr har inte behovet för detta funnits i tillräcklig omfattning för att någon industriell produkt har kunnat utvecklas.

Den största anledningen är att det finns så mycket billigt uran att tillgå. Men om miljöpåverkan vid uranbrytningen skulle bli problematisk i framtiden finns möjlighet att dessa reaktorer kan få en viktig roll. Där är vi dock inte i dag.

Holmstrand och Lindholm skriver felaktigt att Mark- och miljödomstolen underkänt industrins förslag för slutförvar. I Mark- och miljödomstolens yttrande framgår att förslaget till slutförvar av använt kärnbränsle ”är tillåtligt” givet att kompletterande information tas fram – en process som pågår. Strålsäkerhetsmyndigheten har redan avgett ett positivt yttrande.

Enligt FN förväntas jordens befolkning öka till 10 miljarder år 2050. Lägg till detta en förhöjd levnadsstandard och en stark elektrifiering av samhället.

Energieffektivisering är också viktigt, men medför ofta ett ökat elbehov. För att ha en chans att bli kvitt kolet måste vi nyttja alla tillgängliga medel – däribland förnybart och kärnkraft.