Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 13:15

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/omfordela-resurserna-i-skolan/

DN Åsikt

DN Åsikt. Omfördela resurserna i skolan

Specialpedagogiska insatser i skolan är nödvändiga för barn med särskilda behov. Skolor behöver komma ifrån kortvariga lösningar med tillfälliga fritidspedagoger och i stället rekrytera pedagoger och skapa små specialklasser.

De senaste trettio åren har alltfler barn fått diagnoser som adhd, autism och Asbergers syndrom. Många skolor löser det genom att, som Cecilia Torudd skriver på DN Åsikt, ”isolera barnet i ett mindre utrymme på skolan tillsammans med någon/några som åtar sig att ta hand om det ett par timmar varje dag – en tillfällig lösning, med tillfälliga fritidspedagoger”.

Jag har som lärare sett detta ske. Det är mycket olyckligt och helt fel. Barnen plockas ut från lektionen för att de stör och får vara med en outbildad och oerfaren assistent eller fritidspedagog.

Inte i något fall av de jag har sett under mina år som lärare har det varit en bra lösning, utom i de fall det har rört sig av en rutinerad speciallärare. Senast jag arbetade på en skola i Sollentuna skulle elever med särskilda behov på högstadiet vara i ett enskilt hus med en assistent då det ansågs att de inte gick att ha med på lektionerna.

Assistenten ville helst inte vara ensam med dem då de alla var utåtagerande och självdestruktiva. Dessutom var assistenten inte utbildad. Skolledningen löste det genom att göra upp ett separat schema där ämneslärare skulle rotera och enskilt undervisa eleverna med särskilda behov, vilket inte fanns med i respektive lärares schema utan skulle läggas till den ordinarie undervisningen.

Hur skolledningen än vände och vred för att hitta olika lösningar blev det inte bra. Eleverna med särskilda behov hade inte fått genomgå utredning trots att de gått på skolan sedan lågstadiet och nu på högstadiet var de helt utom kontroll. En elev på mina lektioner satt ofta och bara skrek rakt ut och störde undervisningen, vilket resulterade i att det var omöjligt att ha hen med på lektionerna. Hen fick då tas om hand av en assistent som oftast redan var upptagen med att ta hand om andra elever i behov av särskilt stöd. Lektionerna blev ett fullkomligt kaos då jag hade den klassen och alla inblandade blev olyckliga och frustrerade.

Jag har emellertid god erfarenheter från en annan skola i Huddinge där man har små klasser för elever med adhd, autism och Aspergers syndrom. Där genomförs undervisningen med en speciallärare som eleverna har tillgång till hela skoldagen. Jag såg med egna ögon en elev som först gått i vanlig klass med 28 elever och då varit mycket utåtagerande. Efter att ha fått sin diagnos fick eleven börja i den mindre klassen och blev efter en tid lugn, harmonisk och glad, just för att hen äntligen fick både adekvat hjälp och studiero.

Jag vet att de flesta lärare i skolan, inklusive jag själv, försöker trolla med knäna och gör allt som står i vår makt för att hjälpa elever med särskilda behov, men det krävs små klasser med speciallärare.