Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-26 19:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/asikt/omodernt-vattensystem-katastrof-for-miljon/

DN Åsikt

DN Åsikt. ”Omodernt vattensystem katastrof för miljön”

Foto: Christine Olsson/TT

INSÄNDARE. Ett omodernt VA-system bäddar för en miljömässig katastrof. Det är en oansvarig hantering av vår viktigaste gemensamm resurs, skriver civilekonomen Ulf Svensson.

Rätta artikel

Vi har som samhälle att förhålla oss till att de globala växthusgaserna måste halveras inom en tioårsperiod för att undvika de katastrofala konsekvenser som följer av en global uppvärmning på mer än 1,5 grader. Därför måste vi skärskåda alla delar av vårt samhälles funktionssätt. 

Exempelvis vill vi alla ha rent vatten i våra kranar, som är en grundförutsättning för liv och hälsa. Men frågan är om vi är tvungna att ta en ovärderlig resurs – rent vatten – och blanda denna med en annan ovärderlig resurs – toalettinnehållet som är en unik växtnäringsresurs – och få en svårhanterlig soppa som måste renas efter att ha pumpats runt och blandats med allt annat orenat vatten i vårt land?

Varken samhällsplaneringeneller byggverksamheten har hanterat vattenresurserna på ett ansvarsfullt sätt. Trots att vi haft kunskap och verktyg för att hushålla med dessa basresurser ökar utmaningarna att få in dessa båda livsavgörande tillgångar i ett genuint kretslopp. 

Källsortering och hushållning har inte ansetts modernt, utan tvärtom ökar vi genomströmningen i ett VA-system som var omodernt redan för 200 år sedan när det introducerades. Det är därför mycket anmärkningsvärt att två av våra främsta ikoner inom naturvård och utveckling, fotografen Mattias Klum och diplomaten Jan Eliasson, ställt upp för branschföreningen Svenskt Vatten och deras nya bok ”Vatten – om att värdera det ovärderliga”.

Svenskt Vatten, tidigare Svenska vatten- och avloppsverksföreningen, har tillsammans med flera andra branschorganisationer inom VA-sektorn kampanjat för att privatisera hela vatten- och avloppsverksamheten, där två AP-fonder ska finansiera omläggningen. Offentligt och demokratiskt ska bli privat och kommersiellt. Man vill dessutom fördubbla VA-taxorna samt öka anslutningsavgifterna för alla fastighetsägare.   

Vårt nuvarande VA-system degraderar inte bara två av våra livgivande framtidsresurser, rent vatten och växtnäring, utan medför andra revor i det svenska samhällsbygget som exempelvis att de sämst ställda i samhället blir av med sina stugor, fritidshus och sommarstugor på grunder som visat sig vara felaktiga. 

I forskningsrapporten ”Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor”, framtagen för Havs- och vattenmyndigheten av forskarna Lars Hylander och Peter Ridderstolpe, framgår att själva mätmetoderna som används av kommuner vid tillsynen av dessa avlopp inte är tillförlitliga.

Sammanfattningsvis har vi en situation där gammalmodig teknik, som innebär att vi missar kretsloppslösning och ökar koldioxidutsläppen genom rördragning, grävning, sprängning, transporter och koldioxidutsläppstunga material, tillsammans med att hela Sverige ska grävas upp bäddar för en social, ekonomisk och miljömässig katastrof. 

Jag tror inte att Klum och Eliasson har hela bilden klar för sig. Frågan är om våra politiker har kunskapen och insikten.